לוגו יוזמה

אבחון תעסוקתי כבסיס לשיקום ושילוב


היות ותעסוקה הינה אחד מהנדבכים החשובים ביותר בחיינו, בחיי הקהילה שלנו ובאופן בו אנחנו תופשים את עצמנו, שיקום תעסוקתי הוא חלק הכרחי לשיקומו של כל אדם בעל מגבלה. את השיקום התעסוקתי, מקדים אבחון תעסוקתי, אשר מטרתו, להגדיר את יכולותיו של האדם המוגבל באופן אובייקטיבי, לבחון כיצד הן משתלבות ברצונותיו ובשאיפותיו ואיזה הדרכות או הכוונה תידרשנה לו על מנת להשיג את מטרותיו אלה. במקרים אחרים, אבחון תעסוקתי יכול לקבוע צורך בהדרכות בסיסיות יותר, כמו הקניית הרגלי עבודה או הכנה לשוק העבודה, אשר אינן עוסקות בפן המקצועי, אלא מתחילות את התהליך בשלב מוקדם יותר. גופים מקצועיים שונים, כמו יוזמה דרך הלב, לדוגמה, מלווים את האדם המוגבל לאורכו של כל התהליך, מרמת האבחון התעסוקתי ועד להשתלבות בשוק העבודה, ואף לאחר מכן, בתקופת העסקתו.

אבחון תעסוקתי לאנשים עם מגבלות מול האבחון התעסוקתי "רגיל"

מובן מאליו, כי האבחון התעסוקתי המיועד לאנשים עם מגבלות שונות, שונה מהאבחון הרגיל, והוא שם את מרכזי הכובד שלו במקומות שונים. למשל, האבחון התעסוקתי הרגיל יתמקד בקריירה העתידית שאותה ירצה המאובחן לפתח, בעוד שהאבחון התעסוקתי השיקומי יעסוק במגבלות הקיימות ובכיצד ניתן להתגבר עליהם באמצעות תהליך השיקום התעסוקתי. מובן מאליו, כי מאחר ומדובר באדם, אשר במרבית המקרים, עשוי שלא להיות מודע ליכולותיו הקיימות, האבחון התעסוקתי יצטרך להיות מקיף, מקצועי ומעמיק יותר.

מה עוד כולל שיקום תעסוקתי?

השיקום התעסוקתי, אשר אבחון תעסוקתי נחשב לחלק חיוני בו, איננו מסתיים בהכוונת האדם ובשליחתו לדרכו, אלא כולל סל שלם של סוגי סיוע אפשריים, על פי הצרכים הספציפיים של המשתקם. זה יכול להתחיל בהשלמת השכלה נדרשת, להמשיך בהדרכות להקניית הרגלי עבודה ובהשמה במסגרות תעסוקה מוגנת או בשוק התעסוקה הפתוח ולהסתיים בליווי מתמשך ובסיוע למשתקם לעמוד באתגרים שמקום העבודה החדש שלו עשוי להציב בפניו. בשום שלב משלבי תהליך השיקום התעסוקתי, המשוקם איננו נשאר ללא ליווי ותמיכה של הגורם המטפל. ליווי מסוג זה מבטיח כי המשוקם יצליח להתמודד עם תעסוקתו באופן הטוב והיעיל ביותר.

אבחון תעסוקתי ככלי לאיתור הפוטנציאל הפונקציונלי הראלי של המשתקם

חוק הנכות הכללית קובע שכל מי שנקבעו לו אחוזי נכות בשיעור 20% או יותר מטעם הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח הלאומי ועומד בכמה תנאים, זכאי לשיקום מקצועי. המחלקה המופקדת על הטיפול בשיקום מקצועי היא מחלקת השיקום התעסוקתי של הביטוח הלאומי.

מארגון יוזמה דרך הלב מסבירים שבעבודתם מסתייעים העובדים המטפלים, בין השאר, באנשי מקצוע כמו פסיכולוגים ומומחי שיקום, וכן עם שירותי הכוון ואבחון תעסוקתי, זאת לצורך גיבוש תכנית שיקומית המותאמת אישית למידותיו של המשתקם ובחירת מסלול לימודים ואו תעסוקה.

האבחון התעסוקתי מהווה, למעשה, שלב חשוב ואינטגרלי בתהליך הטיפול השיקומי, מאחר והוא הכרחי להבנת השפעתה של הנכות על היכולת התפקודית בטרם הפניית המשתקם למסלול השיקומי המתאים.

התמקדות ביכולת והכישורים הקיימים אצל המשתקם לאחר הפגיעה

מארגון יוזמה דרך הלב מציינים כי אבחון תעסוקתי בתחום השיקום שונה באופן מהותי מהאבחון הרפואי, מאחר והרפואה מתייחסת במהלך האבחון לסימפטומים של המחלה ולמוגבלות לכשעצמה, בעוד שהאבחון השיקומי מתמקד ביכולת והכישורים הקיימים אצל המשתקם לאחר הפגיעה.

יתר על כן, תכנית השיקום לוקחת בחשבון גם גורמים נוספים כגון גיל, יכולת מנטלית, השכלה, ניסיון קודם בעבודה, כמו גם קיומם של מיומנויות וכישורים נוספים, כאשר המסלול השיקומי עשוי להיות שונה מאדם לאדם בהשפעת הגורמים הללו.

כמו כן, קיים הבדל בין אבחון תעסוקתי למטרות שיקומיות לבין אבחון והערכה בתחום החינוך או האבחון המוכר שמקובל מאוד בתחום הסיווג והמיון התעסוקתי ומהווה את אחד מהכלים המרכזיים של ניהול משאבי אנוש.

הישענות על מדד ההישג האישי ולא על השוואה מול קבוצת התייחסות

מארגון יוזמה דרך הלב מסבירים שאבחון תעסוקתי הנערך למטרות שיקומיות שונה באופן מהותי מאבחונים אחרים בכך שיתר אבחונים הם השוואתיים בעיקרם, דהיינו הישגיו של הפרט מוערכים ביחס להישגיהם של האחרים, בעוד שהערכת ההישגים בתחום השיקום נשענת על מדד ההישג האישי ולא על השוואה מול קבוצת התייחסות, כך שסוגיית ההצלחה או הכישלון במקרה הזה איננה רלוונטית.

האבחון התעסוקתי בתחום השיקום מוגדר, למעשה, כתהליך שיטתי המורכב מאיסוף, בדיקה ושילוב של כל הנתונים הרפואיים, הפסיכולוגיים, הכלכליים, החברתיים, הקוגניטיביים והתעסוקתיים הרלוונטיים של המשתקם, תוך כדי עריכת מבדקים ובחינת יכולות וכישורים בתנאי סימולציה או בתנאי אמת, זאת כדי לאתר את הפוטנציאל והיכולת הפונקציונלית הראלית של המשתקם והיכולת להביאה לכדי מיצוי מיטבי במערך התעסוקתי הקיים.

אבחון תעסוקתי | יוזמה דרך הלב