לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

אודות התכנית והשירותים


בני משפחה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית מעידים כי לאחר פרוץ המחלה חיי היום יום משתנים וההתנהלות הופכת קשה. לדוגמא איבוד פרנסה, תחושת בושה ועוד. עד היום, המענה המוכר מתמקד בהכשרת המשפחה לשם יצירת סביבה תומכת ומאפשרת לבן המשפחה המתמודד - מענה הניתן במרכזי המשפחות.

במקביל, מתברר כי קיים צורך למתן מתן מענה משלים ופרקטי במטרה להשפיע על התנהלות היומיומית הכלכלית של המשפחה כמערכת עצמאית המתחשבת בצורכי המתמודד. אנו מציעים מספר מענים:

  1. ניהול כלכלי- מתן ייעוץ לניהול כלכלי תקין במערכת המשפחתית תוך התחשבות בצרכים בהווה (כמו: השכלה, דיור) ובצרכים עתידיים (כמו: אירועים משפחתיים, רכישת מוצרים גדולים לבית).

  2. פיתוח קריירה/פיתוח עסקי – בהמשך לניהול כלכלי לעיתים נדרשת הגדלת הכנסה, במקרים אחרים, קריירה/עסק עצמאי הינו ערוץ שאחד מבני המשפחה זקוק לפיתוח. על כן, התכנית מציעה ייעוץ פרטני לפיתוח עסק עצמאי או פיתוח קריירה לאחד או יותר מבני המשפחה .

  3. ייעוץ עסקי לעסק משפחתי – עסק משפחתי מתאפיין במעורבות רגשית וצרכים ייחודים שבאים לידי ביטוי כהשלכה לצורכי המשפחה. לדוגמא: לעיתים ישנה ציפייה שאדם זה או אחד ימשיך בתפקיד מסוים בעסק בעוד שאינו יכול או רוצה. תופעה זו עשויה להשפיע על התנהלות העסק. במהלך הליווי נגדיר את הצרכים הייחודים שישנם לעסק, בשילוב עם צרכי המשפחה נבנה וניישם תוכנית עסקית המתאימה לצרכים אילו ולצרכי השוק.

  4. אימון לביסוס שגרת יום – במסגרת האימון, נבנה תוכנית ייחודית להתנהלות יום יומית במסדרת התא המשפחתי.

קהל היעד: בני משפחה גרעינית או אחרים משמעותיים איתם מתגורר המתמודד. לדוגמא: בני/בנות זוג, הורים, ילדים (בגירים), אחים. המטרה, להמשיך לתת שרות בעת שהמתמודד מתגורר או לא מתגורר עם האחרים המשפחתיים

שיטה: כאמור, הליווי יתמקד במשפחה ויהיה מחולק לשלושה חלקים.

 1. המשפחה כיחידה חברתית- בניית חזון ומטרות לאחר בירור והגדרת ערכים. במסגרת העבודה נקנה למשפחה כלים לתקשורת ולניהול משימות לדוגמא: הקשבה פעילה, פירוק וניהול משימות הגדרת מטרות ויעדים.

 2. ליווי ואימון ברמת ה"תת המערכת" המשפחתית – מתן מענה וכלים לתתי מערכות במשפחה – לדוגמא: הורים או אחים. מתן מענה לצרכים היום יומיים לדוגמא – סמכות הורית, הצבת גבולות , כלכלת בית, תעסוקה ועוד.

3. ליווי קבוצתי – לאחר ביסוס תהליך המתרחש בתוך המשפחה תינתן האפשרות להקבלת כלים ברמת קבוצה – מספר משפחות יחד לקבל כלים לשיקום והתפתחות המשפחה. לדוגמא – כלים להתנהלות פיננסית, כלים לניהול עסק ועוד.

סיכום:

משפחה, ברוב המקרים הינה הגרום המרכזי שמושפע ומשפיע בעת מחלה של אחד מבני המשפחה. מחקרים רבים מוכחים את התועלות שיש למשפחה בעת  טיפול במתמודד עם מחלה נפשית  זאת לצד, השחיקה והפגיעה שעשויה להתרחש בקרב בני המשפחה ובמבנה המשפחתי בעת שאחד מבני המשפחה חולים.

בתוכנית זו, אנחנו מציעים מענה למשפחה, כמערכת תומכת בעלת צרכים ייחודיים הנובעים בשל גורמים סובייקטיביים ואובייקטיבים כאחד. במהלך התוכנית תעשה התאמה לצרכים בסיסיים של המשפחה וזו תבנה באופן מודולרי על בסיס צורך פרטני.

לפרטים נוספים:

לרה איצקוביץ' - 054-2205290 lerayozma@gmail.com

אילנה בן דוד - 052-2224815 ilanabd.yozma@gmail.com