לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

שאלות ותשובות נפוצות


מי הם הסוקרים?

הסוקרים הם מתמודדים בעצמם, הנמצאים בתהליך החלמה ואשר בחרו לעסוק בעבודה זו של ראיון אנשים אחרים המקבלים שירותי שיקום. הסוקרים יודעים מהי התמודדות עם מחלה נפשית, אך הם בראש ובראשונה אנשים עצמאיים, עובדים, המנהלים את עצמם ומשתמשים בעבודתם בכישורים בינאישיים ומקצועיים הקשורים לסקר. בכדי להיות סוקר על האדם להיות בעל השכלה של לפחות שתים עשרה שנים וניסיון תעסוקתי קודם, כולל עבודה בשוק החופשי. העבודה מצריכה יכולת ניידות, אסרטיביות, חשיבה עצמאית, יכולת לפתור בעיות, ראש גדול ושותפות לחזון.

האם הסקר משפיע ובמה?

סקר שביעות רצון משפיע בכמה מסלולים ועל כמה אוכלוסיות. במסלול הראשון, הוא נותן משוב אותנטי למסגרות השיקום בדבר האופן שבו הם נתפסים על ידי האנשים להם הם מעניקים שירות. כתוצאה מכך, מסגרות השיקום יכולות לדייק את השירותים שהן נותנות לצרכים, לרצונות ולשאיפות הספציפיות של מקבלי השירות שלהם. מכיוון שתוצאות הסקר לא מועברות למשרד הבריאות, הוא מעודד מוטיבציה פנימית לשינוי. הצוות מקבל הזדמנות להתבוננות ארגונית מקדמת ומעשירה, באוריינטציה מקבלת ומקדמת החלמה.  במסלול השני, הסקר תורם להעצמה של מקבלי השירותים. הם נשאלים לדעתם, מביעים את דעתם ונחשפים לשאלות המזמינות חשיבה, מעורבות ולקיחת אחריות אישית בשיקום. הם גם נחשפים לדוגמא של סוקרים, שבעצמם עשו דרך שיקומית מדהימה ולפי מה שנאמר לנו, הדבר מעורר השראה ותקווה בקרב רבים מהם. במסלול השלישי, הסקר משפיע על קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות, בכך שהמידע המתקבל מצביע ומכוון לצרכים לא ממומשים וקשיים מערכתיים ומתוקף כך נמצאים פתרונות גם בסוגי השירותים הניתנים וגם בתהליכים השיקומיים עצמם. לדוגמא, פיתוח נרחב של שירותים בתחום החברתי וכן העמקת ההבנה לגבי קיום מטרות ותוכנית שיקום. התוכנית תורמת בכל רבדיה הן להפחתת סטיגמה, הקיימת כלפי נפגעי נפש והן להפחתת הסטיגמה העצמית.

מה ההבדל בין תכנית סוקרי איכות למדדי תוצאה?

הסקר המתבצע על ידי סוקרי איכות הוא סקר אנונימי, המועבר רק למתמודדים. הסקר מתמקד בצילום מצב של המסגרת הנסקרת, כפי שהיא משתקפת בעיני המתמודדים אשר בה בזמן נתון. בסיום הסקר מתבצע משוב המשותף לכל בעלי העניין במסגרת, בו נמסרות התוצאות ומתקיים דיון מעמיק אודותיהן.  מטרת הסקר היא למידה לשם שיפור השירות וחיזוק תהליכי השותפות במסגרת. תהליך זה שונה במהותו ממדדי תוצאה. שם הסקר אישי והמשתתף בו ממלא טופס של ויתור סודיות. אנשי הצוות ממלאים אף הם את השאלונים, ביחס לכל נסקר. תכנית סוקרי איכות ומדדי תוצאה שונות במהותן. בעוד שתכנית סוקרי איכות משקפת את שביעות הרצון מהמסגרת, המוקד במדדי תוצאה הוא השיקום האישי לאורך זמן.

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו והכירו את התכנית מקרוב