לוגו יוזמה

נאמני איכות לבדיקת שביעות הרצון מצד הלקוחות מרמת השירותים


אחת מזכויות היסוד של צרכני הרפואה הציבורית נוגעת לאיכות השירות. איכות השירות מהווה את אחד מתנאי היסוד הבסיסיים ביותר, שעליה נשענת מערכת בריאות תקינה ואיתנה.
 

לצד שיפור תשתיות המידע ולצד ההתקדמות הקלינית שהתרחשה בשנים האחרונות בישראל בתחום הבריאות, המערכת מחויבת להקצאת משאבים לצורך ניטור איכות השירות והתפקוד בכל ענפי הרפואה, החל מההיבטים המבניים והקליניים ועד לרמת השירותים הניתנים לאזרחים. לדוגמא: הימצאות של דפיברילטור בכל מבנה ציבור.
 

בקרת האיכות מיושמת הלכה למעשה בעזרת תשתית לשיתופי מידע בין הגורמים השונים במערכת הבריאות והכשרתם של נאמני איכות האמונים על בדיקת שביעות הרצון מצד הלקוחות מרמת השירותים המוענקים. שירות זה לבדיקת מדד שביעות רצון מתקיים, בין היתר, גם במערך השיקום מטעם האגף לבריאות הנפש.

 

שקיפות מרבית והזדמנות להשמעת קולם של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית


מחברת יוזמה דרך הלב, ארגון המתמחה בשיקום תעסוקתי ושילוב אנשים המתמודדים עם מוגבלות חושית, נפשית או פיזית בשוק העבודה הפתוח, מסבירים שסקרים לבדיקת רמת שביעות הרצון ואיכות חיים של משתקמים מתבצעים מאז שנת 2006, תוך שהסקרים נערכים באמצעות נאמני איכות שהנם משתקמים וצרכני סל שיקום בעצמם, כשהדבר מאפשר שקיפות מרבית ובו בזמן גם הזדמנות להשמעת קולם.
 

התכנית מיושמת במימון וביוזמה של המועצה הארצית לשיקום אנשים הסובלים מהפרעות נפשיות בקהילה האגף לשיקום בריאות הנפש הפועל מטעם משרד הבריאות, זאת במטרה לבחון את רמת שביעות רצונם ואופי קידום התהליך להחלמת המשתקמים, כמו גם רמת השיפור באיכות חייהם לאחר שילובם בתכנית. השגת היעדים הנה אפשרית באמצעות שיפור השירותים שבמסגרת סל השיקום, לרבות השירותים המוענקים בתחום החברתי בתחום התעסוקתי ובתחום הדיור.

 

משתקמים שהוכשרו לראיין מתמודדים אחרים הנמצאים במסגרת סל השיקום


בעקבות הצלחת המיזם לסקירת השירותים על ידי נאמני איכות, נתקבלה לאחרונה ההחלטה להרחיבו ולהפכו לפרויקט כלל ארצי, תוך שנשקלת האפשרות להוספת שירותים שונים הרחבת האזורים בהם מבוצעים הסקרים. כיום מיושמת התכנית בירושלים, בדרום ובמרכז, כשבכל סבב נבחנות מעל ל-200 מסגרות שונות ושותפים בו כ-3000 משתקמים בקירוב.
 

הסוקרים הנם, למעשה, משתקמים שהוכשרו על ידי הארגון, והם אחראיים מתוקף תפקידם לראיין מתמודדים אחרים הזוכים לסיוע במסגרת סל השיקום. עם סיום איסוף הנתונים, מעבדים את המידע שהתקבל ומגישים דוחות משוב לאותן המסגרות שנבדקו, כשלאחר מכן מתקיימים מפגשי משוב ששותפים להם כל בעלי העניין הנוגעים למתן השירותים שנבדקו, בהם המטה לשיקום הפועל בחסות משרד הבריאות, וכן משתקמים ובני משפחותיהם.

 

ליצירת קשר עם תוכנית יוזמה השאירו פנייתכם כאן