לוגו יוזמה

תעסוקה לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, פיזית, קוגנטיבית וחושית: נתונים סטטיסטיים


מנתוני הנציבות לשוויון זכויות עולה כי בישראל חיים כ-750,000 אנשים בגילאי 20-64 עם מגבלה נפשית, פיזית, קוגנטיבית וחושית.

על אף העובדה שאוכלוסייה זו מהווה כ-15% מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל, הנתונים שפרסם משרד הכלכלה מראים ששיעור התעסוקה של אנשים עם מגבלה נפשית, פיזית, קוגנטיבית וחושית עומד כיום על פחות מ-50%, כשהדבר נובע הן מהקשיים שעימם נאלצת אוכלוסייה זו להתמודד מעצם המוגבלות הן בעקבות חסמים שהחברה מעמידה בפניהם.

המציאות העגומה מותירה רבים מהם באופן בו הם תלויים בקצבאות הנכות ובמצב כלכלי הנושק לקו העוני או מתחתיו. לפי הערכת משרד הכלכלה, הדרת אנשים עם מוגבלויות משוק העבודה ומפעילויות יצרניות התורמות למשק באה לביטוי בהפסד של מעל ל-5 מיליארד שקלים מהתוצר הלאומי השנתי.

 

השתתפות פעילה ושוויונית בכלכלה, בחברה ובכל יתר תחומי החיים

 

אנשי המקצוע מארגון "יוזמה דרך הלב" הפועל להובלה לשיקום תעסוקתי ולשינויים כלכליים וחברתיים במעמדם של אנשים המתמודדים עם מוגבלויות שונות, מציינים שבמקרים רבים, סוג התעסוקה לאנשים עם מוגבלויות, אופייה והיקפה, אינה מאפשרת להם למצות את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם.
 

מארגון "יוזמה דרך הלב" מדגישים שהחברה הישראלית על כל מוסדותיה, ארגוניה ואזרחיה, מחויבת בהיבטים החוקתיים, המצפוניים והערכיים לתעסוקת אנשים עם מוגבלות באשר הם, ולאפשר את השתתפותם הפעילה והשוויונית בכלכלה, בחברה ובכל יתר תחומי החיים, תוך מתן מענה הולם לצורכיהם המיוחדים, בדרך המאפשרת להם לחיות בכבוד ובעצמאות מרבית.
 

לצערנו, על אף צו ההרחבה לעידוד התעסוקה לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, פיזית, קוגנטיבית וחושית, רבים מקרב אוכלוסייה זו נתקלים באפליה ובקשיים רבים במהלך החיפוש אחר עבודה, עוד בשלבי המיון של קורות החיים או הריאיון לעבודה.

 

תכניות ייחודיות ומיזמים חדשניים

 

ארגון "יוזמה דרך הלב" מפעיל תכניות ייחודיות ומיזמים חדשניים בתחום התעסוקה לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, פיזית, קוגנטיבית וחושית. במטרה לשלבם בשוק העבודה כמשתתפים פעילים המתפרנסים בכבוד ותורמים לחברה. הארגון מקיים שיתופי פעולה עם משרד הבריאות, משרד הביטחון, משרד הרווחה, ג'וינט ישראל ומערך השיקום בקהילה. המיזמים מכוונים לבעלי מוגבלות הזכאים לסל שיקום מטעם לשכות הרווחה או משרד הביטחון וכן לקוחות פרטיים.
 

אחת מתכניות הדגל של "יוזמה דרך הלב" היא "צרכנים נותני שירות" שמטרתה לשלב את המתמודדים במערך שירותי הטיפול והשיקום. תכנית חדשנית אחרת מבית ארגון נקראת "יוזמה" ומכוונת לפיתוח עצמאות תעסוקתית בקרב אנשים הנאלצים להתמודד עם מגבלה פיזית, חושית או נפשית, ומעוניינים להתפתח ולממש כישורים באפיקים תעסוקתיים חדשים.

תעסוקה לבעלי מוגבלויות | יוזמה דרך הלב 

ליצירת קשר עם תוכנית יוזמה השאירו פנייתכם כאן