לוגו יוזמה

הצעות עבודה לאנשים עם מוגבלות: הנתונים הסטטיסטיים


מסקר שנערך על ידי משרד התמ"ת לצורך בחינת החסמים הניצבים בפני עובדים המשתייכים אל קטגוריות המודרות משוק העבודה עולה שאנשים עם מוגבלויות נתפסים על ידי המעסיקים כמי שאינם מסוגלים לבצע חלק נכבד מהתפקידים.

מנתוני המוסד לביטוח הלאומי עולה עוד שבישראל ישנם מאות אלפי בעלי מוגבלויות בגיל העבודה המתקשים להשתלב בשוק התעסוקה, אם בשל התנגדותן של חברות להעסקת נכים אם ובשל חוסר ההנגשה וחוסר ההיערכות וההיענות מצד מעסיקים על מנת להתאים את סביבת העבודה לצורכיהם ולאפשר את שילובם בפועל במקומות העבודה.

מנתוני משרד הכלכלה עולה עוד שרוב ההשמות והצעות עבודה לנכים עד כה התמקדו בעיקר בתחום הייצור, והן מתאפיינות ברובן בשכר מינימום וללא כל צורך בהכשרה כלשהי, זאת למרות שחלק לא מבוטל מאוכלוסייה זו הנה אקדמאית ואו שמסוגלת לתפקד באופן עצמאי לחלוטין על אף המוגבלות.

 

שיעורי אבטלה גבוהים ביחס לכלל האוכלוסייה


מארגון "יוזמה דרך הלב", ששם לו למטרה להוביל לשינוי חברתי-כלכלי במעמדם של אנשים המתמודדים עם מוגבלויות שונות, מציינים שהתיקונים בחוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שנעשו בשנים 2005 ו-2010 מעודדים העדפה מתקנת לאנשים בעלי מוגבלויות ופותחים פתח לגיוון במספר המשרות והצעות עבודה לאנשים עם מוגבלויות ולנכים בהשוואה לשנים קודמות.

ישנן כיום משרות רבות אשר פונות גם לאוכלוסיה זו, תוך התאמתה של סביבת העבודה הפיזית והנגשתה לנכים. בין הצעות עבודה לנכים כיום ניתן למנות משרות בתחום המחקר, החינוך, ההנדסה, הנהלת חשבונות, מחשבים, עריכת דין וכיוצא בזה.

יחד עם זאת, המציאות העגומה מראה שעל אף התיקונים שנעשו בחוק לשוויון הזכויות של אנשים עם מוגבלות ועל אף המאמצים לשלבם בשוק העבודה, שיעורי אבטלה בקרב בעלי המוגבלויות עדיין גבוהים ביחס לכלל האוכלוסייה.

 

דעות קדומות וחסמים הפוגעים בסיכויי ההשתלבות בשוק העבודה


מארגון "יוזמה דרך הלב" מסבירים שהתופעה נובעת הן מהדעות הקדומות כלפי אנשים המתמודדים עם מוגבלויות, המייחסות להם יכולות שהנן נמוכות יותר מיכולותיהם בפועל, והן לחסמים שיש לרבים מהנכים, חסמים הגורמים להם לאבד את הביטחון העצמי ופוגעים בסיכויי השתלבותם בשוק העבודה. התופעה בולטת בעיקר בקרב בעלי המוגבלויות האקדמאים, שרבים מהם אינם מועסקים בתחום התמחותם אלא ברמות נמוכות יותר של משלחי ידם.

 הצעות עבודה לנכים | ויזמה דרך הלב

ליצירת קשר עם תוכנית יוזמה השאירו פנייתכם כאן