לוגו יוזמה

שיקום מקצועי תעסוקתי לאנשים המתמודדים עם מוגבלות


 שיקום מקצועימתמודדים עם מגבלה נפשית? מעוניינים להצטרף למסגרת של שיקום מקצועי? החוק לשיקום נכי הנפש בקהילה קובע שכל אדם הנאלץ להתמודד עם מגבלה נפשית, רשאי להסתייע במערך שירותי השיקום שבקהילה כאמצעי ממנף לקידום התהליך השיקומי. מטרתו של החוק היא לאפשר למתמודדים עם המגבלה הנפשית להשיג דרגה מרבית של איכות חיים ועצמאות תפקודית, תוך כדי שמירה על כבודם ברוח חוק היסוד.

אנשי הצוות המקצועי של ארגון יוזמה דרך הלב, מסבירים שהתהליך השיקומי מיושם באמצעות סל שיקום המאפשר לזכאים קבלת סיוע במכלול רחב של תחומים שונים כגון השכלה, תעסוקה, דיור, חברה ופנאי ועוד. עם זאת, מעבר לשיקום מקצועי עצמו, מדובר בתהליך של צמיחה,הגשמה עצמית ומציאת משמעות לחיים חרף המגבלות.

 

שיקום מקצועי ותעסוקתי

חוק שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות נפשית, חושית או פיזית, מבוסס על ההכרה בערך האדם אשר נברא בצלם, על העיקרון של כבוד הבריות ועל עיקרון השוויון. מטרות החוק הן להגן על כבודו של אדם עם מוגבלות, להגן על חירותו, להעניק לצרכיו המיוחדים מענה הולם, באופן המאפשר לו לנהל את חייו בכבוד, בפרטיות ובעצמאות מרבית, תוך מיצוי מלוא יכולותיו ועיגון זכותו להשתתפות פעילה ושוויונית בחברה בכל תחומי והיבטי החיים. 

שיקום מקצועי מהווה את אחד מיישומי החוק בפועל בהיבט העקרוני, מאחר שהוא נועד לא רק להגן על חירותם וכבודם של אנשים עם מגבלה, אלא גם לאפשר להם לממש את זכותם להשתתפות בכל תחומי החיים באופן פעיל ושוויוני, זאת כדי לאפשר להם לחיות חיים עצמאיים ככל שניתן.
 

תנאי הזכאות לסל שיקום

הזכאות לקבלת סל שיקום מותנית בכמה תנאי סף, בהם גילאים מ- 18 ומעלה, מגבלה נפשית בהתאם לתקנות לקביעת אחוזי נכות ונכות רפואית בשיעור של 40% או יותר שנקבעה באמצעות פסיכיאטר המוסמך לקבוע אחוזי נכות, או לחלופין וועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח הלאומי.

מארגון יוזמה דרך הלב מציינים שהגוף המאשר ומסבסד את סל שיקום הוא משרד הבריאות, המסתייע בגופים שונים,שמספקים את שירותי סל שיקום תחת פיקוחו של משרד הבריאות ובשיתוף פעולה מלא עימו. שיקום מקצועי תעסוקתי מהווה, כאמור, את אחד מהשירותים הקיימים בסל השיקום.

שירותי השיקום התעסוקתי כוללים בין היתר שירותים חדשניים כמו: תכנית "יוזמה" המציעה ליווי ושיקום מקצועי לפיתוח קריירה ולתעסוקה עצמאית באמצעות יזמות והקמת עסק, תכנית "צרכנים נותני שירות" המציעה מערך ליווי תעסוקתי מומחה בפריסה ארצית. הליווי נועד לתמוך, לקדם ולאפשר את שילובם המוצלח בעבודה של אנשים עם אבחנה פסיכיאטרית (מתמודדים) כעובדי שיקום וטיפול מן המניין בכל מגוון התפקידים במערך שירותי הבריאות והרווחה : חונכים, מדריכי שיקום, רכזי תעסוקה, מתאמי טיפול, מנחי קבוצות ועוד, נתיב הלב, מרכז הכשרה ותעסוקה, המציעבחירה בין מספר אפשרויות עבודה כגון: תפירה, הרכבה, אריזה, אירועים, קפיטריה ועוד ומסלולי הכשרה הכוללים לימודי תפירה, הכשרה לקראת עבודה בשוק החפשי, הכנה לצרכנים נותני שירות והכשרה ליזמות. כל האופציות התעסוקתיות מותאמות לשוק החופשי.

 

נתיב הלב- הקניית מיומנויות לפיתוח מסוגלות תעסוקתית

שיקום מקצועי תעסוקתי מיושם בכל רחבי הארץ ונחלק לשתי קטגוריות, שהאחת היא במתכונת של תעסוקה מוגנת, בעוד שהאחרת מציעה מגוון מסלולים ואפשרויות לתעסוקה בשוק הפתוח. המסגרת של תעסוקה מוגנת מתאפיינת בהתאמה מרבית לצורכיהם ורמת תפקודם של המתמודדים עם מגבלה נפשית, הן מבחינת אופי העבודה, היקף שעות הפעילות וקצב העבודה, והן מבחינת תקשורת בין אישית והתאמה תרבותית אל המגזרים השונים.

כמו כן, ישנה גם מסגרת לתעסוקה מעברית, הכוללת מיזמים תעסוקתיים שנועדו לאפשר מעבר בין תעסוקה מוגנת לתעסוקה בשוק הפתוח בעזרת תרגול והתנסות. אחת מהאפשרויות לתעסוקה מוגנת היא "נתיב הלב", מרכז תעסוקה העושה שימוש בטכנולוגיות הכשרה מתקדמות, להקניית מיומנויות לפיתוח מסוגלות תעסוקתית בהתאמה פרטנית לתהליך ההחלמה של כל אחד מהמשתקמים.

 

מעטפת רחבה של תכניות שיקומיות ומסגרות תעסוקתיות שונות

אחד מהארגונים המתמחים בשיקום מקצועי ותעסוקתי הוא יוזמה דרך הלב, העוסק מדי יום בשילוב אנשים עם מגבלות שונות בשוק התעסוקה. מארגון יוזמה דרך הלב מסבירים ששיקום מקצועי מהווה שם כללי למעטפת רחבה של תכניות שיקומיות ומסגרות תעסוקתיות שונות.

התכניות השיקומיות הללו, המעניקות לאנשים בעלי מגבלה נפשית, חושית או פיזית מענה שיקומי איכותי, מסייעות להם להשתלב בעבודה, לייצר תעסוקה והכנסה ולהוביל לשיפור משמעותי באיכות חייהם.

עולם השיקום המקצועי מציע, כאמור, אינספור מסגרות ותכניות שונות, שאחדות מהן מכוונות לקידום תעסוקתי של אנשים בעלי מגבלה נפשית, בעוד תכניות אחרות מיועדות לסייע לאנשים עם מגבלה נפשית, חושית או פיזית בפיתוח עצמאות תעסוקתית בהתאם ליכולותיהם, לשאיפותיהם וכישוריהם.

 


התאמה פרטנית לאנשים המשתקמים ולצורכיהם


מארגון יוזמה דרך הלב מדגישים שכל התכניות לשיקום מקצועי הן במתכונת של ליווי תעסוקתי, וכוללות, בין היתר, ליווי אישי, שירותי הדרכה, אימון שיקומי להקניית ידע, כלים ומיומנויות תעסוקתיות כהכנה לעולם העבודה, כמו גם הכשרה מקצועית במידת הצורך, ייעוץ עסקי ותמיכה באנשים המשתקמים ובבני משפחתם. חשוב להדגיש שכל התכניות במערך השיקום מותאמות באופן פרטני לאנשים המשתקמים ולצורכיהם.

חלק מהתכניות מתקיימות במסגרת של מפעל מוגן (כמו לדוגמה "נתיב הלב") ועושות שימוש בטכנולוגיות הכשרה מתקדמות במטרה לפתח בקרב האנשים המשתקמים מסוגלות תעסוקתית, בעוד אחרות הן במתכונת של תעסוקה נתמכת או עצמאית. קיימות אף תכניות במתכונת של יזמות עסקית (כמו למשל תכנית "יוזמה"), המותאמות לאנשים המעוניינים לפתוח עסק עצמאי, ומיושמות בשיתוף פעולה עם ג'וינט ישראל והרשות לעסקים קטנים.
 

ליצירת קשר עם תוכנית יוזמה השאירו פנייתכם כאן