לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

קבוצות אזוריות ללמידה ולתמיכת עמיתים


כחלק מהליווי יכול אדם לבחור ולהגיע למפגשי קבוצת עמיתים אזורית של צרכנים נותני שירות הנערכים אחת לחודש.
קבוצת עמיתים הינה קבוצה המיועדת לעובדי שיקום עם ידע מניסיון אישי, אשר במסגרתה ניתנת לאדם הזדמנות ללמידה ותמיכת עמיתים. הקבוצה מאפשרת לאדם להעלות ולעבד עם עמיתיו נושאים מגוונים הקשורים לזהותו המקצועית והאישית, להתדיין בדילמות בהן הוא פוגש, להרחיב את מאגר דרכי ההתמודדות והידע שלו, לפתח יחד את התפקיד הייחודי במערך השיקום ולקבל תמיכה והעצמה נוספת לתהליך החלמתו.
הסוגיות והנושאים העולים במפגשי העמיתים מתייחסים לעולם העבודה, להשתלבות בצוות שיקום, עבודה מול לקוחות, כלים לעבודה כאיש שיקום, סוגיות הקשורות לתהליך גיבוש הזהות המקצועית החדשה כאיש שיקום בעל ידע מניסיון אישי.
קבוצות העמיתים נפגשות אחת לחודש, הן מפוזרות על פי אזורים ברחבי הארץ ומתאפיינות בגישות וסגנונות הנחיה שונים. 
כיום ישנן 7 קבוצות אזוריות: באר שבע, אשקלון, ראשל"צ, תל אביב, ירושלים, חיפה וחדרה – נתניה.
בנוסף, קבוצה ייעודית לאנשי מקצוע (עו"ס, מרב"ע, פסיכולוגים וכו') מתמודדים.
הקבוצות פתוחות גם לעובדי שיקום עם ידע מניסיון אישי שאינם לקוחות התכנית בתשלום סמלי. על מנת לקבל פרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם משרדי התכנית.