לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

פיתוח מיומנויות תעסוקתיות לעבודה בתחום השיקום


​​​​​רציונל

אנשים רבים עם ידע מניסיון אישי השואפים להשתלב בעבודה במסגרות שיקום וטיפול, חשים כי הם זקוקים לליווי והכנה אינטנסיבית בטרם יהיו מוכנים להשתלב בעבודה באופן מלא. יש כאלה שמעולם לא עבדו במסגרת שאינה שיקומית, וזקוקים לתמיכה בפיתוח מיומנויות של חיפוש ומציאת עבודה. אחרים רוצים לקבל "טעימה" של עבודה בעולם השיקום, לצבור ניסיון מעשי בשטח ולקבל החלטה מושכלת לגבי השתלבות בעבודה. 

המסלול לפיתוח מיומנויות תעסוקתיות נועד לאפשר לאנשים אלו מסגרת תומכת ללמידה והתנסות, וכן לחיזוק ורכישה של מיומנויות לעבודה בתחום השיקום. המסלול משלב ומחבר בין ידע תיאורטי, תמיכה ולמידת עמיתים, התנסות מעשית בשדה וליווי פרטני בכדי להעצים את המוכנות והמסוגלות של האדם לעבוד בתחום השיקום.

קהל היעד

 • בעלי ידע מניסיון שרוצים לעבוד כאנשי שיקום וטיפול, אך זקוקים לתמיכה וליווי אינטנסיביים יותר כדי להגיע מוכנים לעבודה.
 • בעלי ידע מניסיון שרוצים ומסוגלים להתחייב לתהליך הכנה אינטנסיבי (ראו פרטים בהמשך).

מטרות המסלול

 • להכין אנשים בצורה המיטבית להשתלבות בעבודה בתחום השיקום והטיפול.
 • לאפשר לאנשים עם ידע מניסיון שיכולים ומעוניינים להיות עובדי שיקום, אך זקוקים ליותר תמיכה בתחילת התהליך, לממש את הפוטנציאל שלהם.
 • לאפשר לבעלי ידע מניסיון שרוצים להיות עובדי שיקום "טעימה" מהעבודה בשיקום, באמצעות התנסות מעשית בשטח.
 • ליווי בתהליך החקר והגיבוש של זהותו של האדם כעובד שיקום בעל ידע מניסיון אישי.
 • ללמד ולפתח כישורים ומיומנויות של חיפוש ומציאת עבודה בתחום השיקום והטיפול.
 • להקנות למשתתפים ידע מקצועי בתחום השיקום והטיפול שישרת אותם בעבודתם.

מה כולל המסלול?

קבוצת למידה

הקבוצה בנויה משני חלקים:

 • חלק תיאורטי - לימוד תכנים הרלוונטיים לעבודה השיקומית. בין הנושאים הנלמדים: החלמה, הבנת התפקיד השיקומי, חשיפה, הכנה לראיון עבודה ולקליטה בעבודה.
 • קבוצת עמיתים – עיבוד של סיטואציות רגשיות ומקצועיות שעולות בהתנסות בשדה ובקבוצת הלמידה, תוך מתן דגש על למידת עמיתים ויצירת קבוצת שווים.

התנסות מעשית בשדה

תצפית והתנסות פעילה בתפקיד מוגדר וברור במסגרת שיקומית.

 • התאמת התפקיד והמסגרת לכל אדם באופן אישי, כך שההתנסות תהווה חוויה מלמדת ומעצימה שתכין את האדם להשתלבות בעבודה בתחום השיקום והטיפול.
 • קבלת הדרכה במקום ההתנסות. הדרכה זו תתמקד בפעילות ובמקבלי השירות במסגרת.
 • עיבוד החוויות שעולות בהתנסות המעשית במסגרת הקבוצתית והפרטנית של מסלול ההכנה.
 • צבירת ניסיון עבודה בשטח.
 • אפשרות לליווי למסגרת שבה נערכת ההתנסות בשדה על ידי מלוות המעסיקים והצוותים של תכנית צרכנים נותני שירות.

ליווי פרטני

 • שיח ועיבוד של תכנים שעולים בתהליך ההכנה לעבודה כאיש שיקום עם ידע מניסיון אישי.
 • בירור מתמשך של המקום של האדם בתהליך ההכנה והתאמת מענים אישיים לכל אדם ואדם.
 • ליווי בתהליך של גיבוש זהות מקצועית חדשה.
 • ליווי, תמיכה וסיוע בתהליך חיפוש ומציאת עבודה בתחום השיקום והטיפול.

 

 לתרום מהניסיון האישי לעבודה בתחום השיקום - אדוה גפן, מנהלת תכנית "צרכנים נותני שירות", מסבירה על מסלול ההכנה לאנשים עם ידע מניסיון אישי המעוניינים להשתלב בעבודה השיקומית.