לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

הקול של המשפחות - סקר שביעות רצון מרכזי משפחות בשיתוף סוקרים בני משפחה


מאת: אסתי וייסברג – מנהלת תכנית "סוקרי איכות"

בני משפחה של אנשים עם פגיעה נפשית מתמודדים בעצמם עם קשיים רבים הקשורים לטיפול בבן המשפחה לצד קשיים רגשיים ותפקודיים.

מרכזי ייעוץ למשפחות הוקמו על ידי משרד הבריאות כדי לספק ידע ותמיכה באמצעות ייעוץ פרטני וקבוצתי, הרצאות וסדנאות. מטרת מרכזי המשפחות לתמוך בבני משפחה של אנשים עם מוגבלות נפשית, לסייע ולתווך ברצף בין הטיפול והשיקום ולסייע בבניית תכנית שיקום יעילה עבור בן המשפחה.

המרכזים מפוזרים בכל הארץ ובהם ניתנים גם שירותים לאוכלוסיית ספציפיות כגון המגזר החרדי, הערבי, דוברי רוסית ועוד.

תכנית סוקרי איכות מפתחת ומבצעת סקרי שביעות רצון ואיכות חיים בקרב מקבלי שירותים בבריאות הנפש במסגרות השיקום בקהילה ברחבי הארץ. הסוקרים המגיעים למסגרות הינם מתמודדים בעצמם בעלי ידע מניסיון אישי.

בהמשך לפניה מהאגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות לביצוע סקר שביעות רצון במרכזי המשפחות ובעקבות

הבקשות הרבות הן מצד ארגוני המשפחות והן מבני משפחה רבים, הוחלט בוועדת ההיגוי של תכנית סוקרי איכות, על בנית שאלון המתאים לביצוע סקר שביעות רצון בקרב בני משפחה ולהיארכות לקראת ביצוע הסקר במרכזי המשפחות.

הגורמים המעורבים מאגף השיקום במשרד הבריאות, ממרכזי המשפחות, הצוותים המקצועיים וצרכני השירותים עצמם, רואים חשיבות רבה בביצוע סקר עדכני ושיטתי לבדיקת מידת ההלימה בין השירותים שניתנים ע"י מרכזי הייעוץ למשפחות של מתמודדים עם מחלה נפשית לבין הצרכים של משפחות אלה.

ממצאי הסקר יאפשרו לזהות דרכים לשיפור שירותים קיימים וכן לפתח שירותים חדשים במקרה הצורך. אנו מציעים עריכת סקר כזה באמצעות שאלון שיועבר לכל מקבלי השרות על ידי סוקרים שאף הם בני משפחה שיקבלו הכשרה מיוחדת.

לשם ביצוע הסקר, הקמנו וועדת היגוי לצורך ליווי הסקר הספציפי והעמקת שיתוף הפעולה עם המשפחות. בוועדה משתתפים נציגי משרד הבריאות, נציג מרכזי המשפחות, נציג עמותת המשפחות נציג עמותת לשמ"ה, אחד/ת הסוקרים ונציגי יוזמה דרך הלב.

את השאלון פיתחנו בשלושה שלבים: ועדות היגוי, קבוצת מיקוד ופיתוח השאלון, והתוצאה הינה שאלון ייחודי לאותם בני המשפחה הצורכים את שירותי מרכזי המשפחות, שאלון ייחודי השם דגש על המשפחה כמקבלת שירות.

בוצע סקר מקדים (פיילוט), הועבר השאלון באמצעות בני משפחה בשני מרכזי משפחות של אנוש בצפון לכ-30 בני משפחה הנמצאים בתקופות שונות של קשר עם המרכז והמקבלים שירותים שונים מהמרכז.

לאחר ניתוח ממצאי הסקר המקדים גובש הנוסח הסופי של השאלון לכל אוכלוסיית מקבלי השירות במרכזים השונים בארץ.

בשלב זה אנו מתחילים להכשיר סוקרים בני משפחה לביצוע הסקר.

לידיעתכם אנחנו מחפשים סוקרים בני משפחה התומכים באנשים המתמודדים עם פגיעה נפשית,

באזור הדרום (אשדוד, אשקלון) ובאזור הצפון (אזור חיפה)

אם אתם מעוניינים אנא פנו אלינו  sokrim.yozma@gmail.com

לקריאה נוספת על תוכנית "סוקרי איכות" לחץ כאן