לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

סל השירותים


תכנית "סוקרי איכות" מפתחת ומבצעת סקרי שביעות רצון ואיכות חיים בקרב מקבלי שירותי בריאת הנפש במסגרות השיקום בקהילה ברחבי הארץ, ובני משפחותיהם במרכזי המשפחות. 

סקירת מסגרות השיקום והטיפול 

הסקר מורכב משאלות הבוחנות את שביעות הרצון ואיכות השירות בהיבטים הקשורים לתהליכי השיקום התעסוקתי, החברתי והאישי. לאחר ניתוח הנתונים, כל מסגרת מקבלת דו״ח משוב המבוסס על הממצאים, ונערך מפגש משוב. הנתונים מועברים למסגרת בלבד, לצד ריכוז הממצאים המרכזיים בכל תחום עבור משרד הבריאות. 

הסקר עוסק בשירותים הבאים:

1. תעסוקה: מועדונים תעסוקתיים, מפעלים מוגנים, שירותי תעסוקה נתמכת.

2. דיור: הוסטלים, קהילות תומכות ושירותי דיור מוגן.

3. חברה: שירותי חונכות, מועדונים חברתיים, תכנית עמיתים.

4. מרכזי משפחות (חדש).

הסוקרים במסגרות השיקום בקהילה הם אנשים מתמודדים בעצמם, בעלי ידע מניסיון אישי (עמיתים מומחים). הנסקרים הם אנשים המקבלים שירותים במסגרות השיקום בקהילה המתראיינים באופן אישי (פנים אל פנים) וללא ציון שמם.

הסקר בכל מסגרת, והמשוב שמתבצע בעקבותיו, מאפשרים בחינה של הממצאים החדשים מול אלו מהסקר ומהמשוב הקודמים, לצורך למידה ושיפור השירות.

סקירת מרכזי משפחות

משפחות סוקרות משפחות – מרכזי יעוץ למשפחות הוקמו על ידי משרד הבריאות כדי לספק ידע ותמיכה לבני משפחה של אנשים עם מגבלה נפשית. במטרה ללמוד באם קיימת הלימה בין השירותים הניתנים במרכזי משפחות לבין צורכיהן, ולדעת עד כמה קיימת שביעות רצון מהם, אנו מבצעים סקרים בקרב מקבלי השירותים. הסוקרים הם בני משפחות של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית.

הסוקרים במרכזי המשפחות הם בני משפחה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. כולם עוברים הכשרה מקצועית בתחום באופן שוטף. הנסקרים הם אנשים המקבלים שירותים במרכזי המשפחות המתראיינים באופן אישי (פנים אל פנים) וללא ציון שמם.

הסקר יאפשר לקבל תמונה מפורטת לגבי שביעות הרצון של המשפחות מהשירותים אותם הם מקבלים במרכזים וכן הבנה רחבה יותר לגבי הצרכים שלהם. 

ביצוע משובים

המשוב מסכם את תהליך הסקר. הוא מתקיים בשיתוף כל בעלי העניין במסגרת – נציגי הצוות, מקבלי השירותים ובני משפחה. דו"ח המשוב מציג את הממצאים בסבב הראיונות הנוכחי, לעומת הממצאים בסבב הקודם באותה מסגרת. במהלכו מתקיימת סקירה של השינויים שהתרחשו במסגרת בפרק הזמן שקדם ונעשית קריאה משותפת בדו"ח, תוך סיעור מוחות ודיון מעמיק אודות הממצאים ומשמעותם.

המפגש מאפשר לקבל תמונה מקיפה אודות המסגרת. קבלת משוב ישיר ומידי אודות העבודה המושקעת וסיוע במיפוי הצרכים והדגשים לעבודה. מעבר לכך, לאורך כל תהליך הסקר והמשוב, אנו מחוייבים לסודיות כלפי המסגרות והתוצאות הפרטניות אינן מועברות למשרד הבריאות. כך, התהליך המתקיים על ידי גורם חיצוני, אובייקטיבי, באווירה פתוחה ולא מבקרת מאפשר התנעה והאצה של תהליכי חשיבה ולמידה, הבנה עמוקה יותר של תהליכים ומעל לכל – דיאלוג פתוח בין משתקמים וצוות. 

תהליכים אלו נמשכים גם לאחר המשוב, במסגרת התהליך של החזרת הממצאים אל כלל המתמודדים, אנחנו מזמינים לבדוק ביחד שאלות, לדון בהן ולהעמיק כך את ההבנה של המשמעויות שלהן. דברים שלא עולים בהכרח ביום יום וודאי שלא כשהם נשאלים ישירות על ידי הצוות. בכך הסקר מאפשר ומקדם שיח במסגרת.

מאפיינים אלו עומדים בבסיס תהליכי שינוי ושיפור רבים, בהם נוכחנו במהלך השנים. שיפורים אשר הושגו או קודמו בעקבות הסקר ואשר הביאו בהתאמה לשיפור בשביעות הרצון. שיפורים אלו כללו, בין היתר, הטמעה של התערבויות, פיתוח תכניות ייחודיות, הקצאת אנשי צוות ומתמודדים לתפקידים מיוחדים במסגרת, שותפות רבה ומשמעותית יותר של משתקמים בתהליכי חשיבה וביצוע, מתן מקום מרכזי וברור יותר לתוכניות השיקום ועוד ועוד.

עם סיום סבב הראיונות בכל תחום, מחובר דו"ח כללי, המסכם את כלל הממצאים בכל המסגרות באותו תחום. דו"ח זה מועבר למשרד הבריאות ומתקיימת עם מטה השיקום פגישת משוב, בכדי להציג את תמונת המצב כפי שעולה מהסקר ומהמשובים כבסיס לשיפור ושינוי ייעדים הקשורים לאיכות השירות.

דוגמאות לתוכניות מבוססות משוב 

 

דיור באר שבע - לצפייה

 


 

מרכז חברתי ערד - לצפייה

 


 

מרכז תעסוקתי רמלה - לצפייה

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו והכירו את התכנית מקרוב