לוגו יוזמה

סל שיקום - מהו וכיצד ניתן לקבלו?


כל אזרח ישראלי מעל לגיל 18 והמתמודד עם נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות ושמקורה בהפרעה נפשית, זכאי לקבלת סל שיקום. חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס 2000, הוא החוק המעגן את קבלת סל שיקום, והוא מפרט באופן מדויק את זכויותיו של הלוקה במגבלה נפשית, בבוא לקבל את סל השיקום מגופים וחברות המתמחים במתן שירות זה, כמו יוזמה דרך הלב, למשל. מטרות סלי השיקום המוענקים למוגבלים נפשית הן רבות - סיוע בהפניה ובמימון של שירותי שיקום שונים, סיוע בהפניה ובמימון של מסגרות מגורים עצמאיות ומוגנות וסוגי דיור נוספים, השלמת השכלה, שילוב במסגרות חברתיות מתאימות, ליווי משפחות של המוגבלים נפשית וכן הלאה.

סל שיקום כחלק אינטגרלי מתהליך השיקום

שילובם של אנשים המתמודדים עם מגבלות בקהילה הוא משימה קשה, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במוגבלות נפשית, אשר לרוב, איננה בולטת לעין. גם לאחר ההתקדמות במודעות הקיימת כיום לאנשים המתמודדים עם מגבלות הפיזיולוגיות השונות, עדיין, חלקם של המוגבלים נפשית נחשב לבעייתי, מכיוון ששילובם במקומות עבודה, כמו תעסוקה נתמכת ובחיי הקהילה מלווה בצורך לנתץ סטיגמות המושרשות במשך שנים, ולצלוח מכשולים הנובעים מסימונו של המוגבל נפשית כבלתי כשיר, בלתי יציב וכעובד שלא ניתן לסמוך על התייצבותו הסדירה במקום העבודה. סטיגמות אלה מהוות רק חלק מהאתגרים איתם מתמודד תהליך השיקום הנבנה לכל אדם באופן פרטני, ומתוך התחשבות בצרכיו ובמגבלתו.

כיצד פונים לקבלת סל השיקום?

פניה לקבלת סל שיקום מתחילה בקבלת הכרה בנכות רפואית בשיעור של לפחות 40% ואישור שמקורה של נכות זו הוא ההפרעה הנפשית. הכרה זו יכולה להתבצע בשני ערוצים אפשריים: פניה למוסד לביטוח לאומי הפניית פסיכיאטר מוסמך (שהסמכתו אושרה ע"י שר הבריאות). שני ערוצים אלה פותחים תהליך, שלאורכו, יצטרך האדם לגבש יחד עם גוף מוסמך (כבית חולים פסיכיאטרי, מרפאה/תחנה לבריאות הנפש, מסגרת שיקומית בקהילה וגופים דומים) את תוכנית השיקום המתאימה לו, לצרכיו וליכולותיו. מאחר וכל מטופל נזקק לכלים אחרים לצורך השתלבותו, סלי השיקום שמקבלים מטופלים שונים, יכילו סיוע מסוג שונה (מייעוץ ותמיכה ועד למימון).

סל שיקום | יוזמה דרך הלב

ליצירת קשר עם תוכנית יוזמה השאירו פנייתכם כאן