לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

משובים


המשוב מסכם את תהליך הסקר. הוא מתקיים בשיתוף כל בעלי העניין במסגרת – נציגי צוות, משתקמים ובני משפחה. דו"ח המשוב מציג את הממצאים בסבב הראיונות הנוכחי, לעומת הממצאים בסבב הקודם באותה מסגרת. במהלכו מתקיימת סקירה של השינויים שהתרחשו במסגרת בפרק הזמן שקדם ונעשית קריאה משותפת בדו"ח, תוך סיעור מוחות ודיון מעמיק אודות הממצאים ומשמעותם.

 

המפגש מאפשר לקבל תמונה מקיפה אודות המסגרת. קבלת משוב ישיר ומידי אודות העבודה המושקעת וסיוע במיפוי הצרכים והדגשים לעבודה. מעבר לכך, לאורך כל תהליך הסקר והמשוב, אנו מחוייבים לסודיות כלפי המסגרות והתוצאות הפרטניות אינן מועברות למשרד הבריאות. כך, התהליך המתקיים על ידי גורם חיצוני, אובייקטיבי, באווירה פתוחה ולא מבקרת מאפשר התנעה והאצה של תהליכי חשיבה ולמידה, הבנה עמוקה יותר של תהליכים ומעל לכל – דיאלוג פתוח בין משתקמים וצוות. 

 

תהליכים אלו נמשכים גם לאחר המשוב, במסגרת התהליך של החזרת הממצאים אל כלל המתמודדים, אנחנו מזמינים לבדוק ביחד שאלות, לדון בהן ולהעמיק כך את ההבנה של המשמעויות שלהן. דברים שלא עולים בהכרח ביום יום וודאי שלא כשהם נשאלים ישירות על ידי הצוות. בכך הסקר מאפשר ומקדם שיח במסגרת.

 

מאפיינים אלו עומדים בבסיס תהליכי שינוי ושיפור רבים, בהם נוכחנו במהלך השנים. שיפורים אשר הושגו או קודמו בעקבות הסקר ואשר הביאו בהתאמה לשיפור בשביעות הרצון. שיפורים אלו כללו, בין היתר, הטמעה של התערבויות, פיתוח תכניות ייחודיות, הקצאת אנשי צוות ומתמודדים לתפקידים מיוחדים (כגון אחראים על תחום פנאי או על קליטה וליווי של מתמודדים חדשים במסגרת), שותפות רבה ומשמעותית יותר של משתקמים בתהליכי חשיבה וביצוע, מתן מקום מרכזי וברור יותר לתוכניות השיקום ועוד ועוד.

 

עם סיום סבב הראיונות בכל תחום, מחובר דו"ח כללי, המסכם את כלל הממצאים בכל המסגרות באותו תחום. דו"ח זה מועבר למשרד הבריאות ומתקיימת עם מטה השיקום פגישת משוב, בכדי להציג את תמונת המצב כפי שעולה מהסקר, כבסיס לשיפור ושינוי ייעדים הקשורים לאיכות השירות.