לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

מילון מושגים תכנית סוקרי איכות


הסוקרים במסגרות השיקום בקהילה הם אנשים מתמודדים בעצמם, בעלי ידע מניסיון אישי (עמיתים מומחים). הסוקרים במרכזי המשפחות הם בני משפחה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. כולם עוברים הכשרה מקצועית בתחום באופן שוטף.

הנסקרים הם אנשים המקבלים שירותים במסגרות השיקום בקהילה או במרכזי המשפחות המתראיינים באופן אישי (פנים אל פנים) וללא ציון שמם.

הסקר מורכב משאלות הבוחנות את שביעות הרצון ואיכות השירות בהיבטים הקשורים לתהליכי השיקום התעסוקתי, החברתי והאישי. לאחר ניתוח הנתונים, כל מסגרת מקבלת דו״ח משוב המבוסס על הממצאים, ונערך מפגש משוב. הנתונים מועברים למסגרת בלבד, לצד ריכוז הממצאים המרכזיים בכל תחום עבור משרד הבריאות. הסקר עוסק בשירותים הבאים: תעסוקה (מועדונים תעסוקתיים, מפעלים מוגנים, שירותי תעסוקה נתמכת), דיור (הוסטלים ושירותי דיור מוגן), חברה (שירותי חונכות, מועדונים חברתיים, תכנית עמיתים) ומרכזי משפחות (חדש).

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו והכירו את התכנית מקרוב