לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

מחקר ופרסומים


 ממצאי סקר שביעות רצון של מקבלי השירות  מתמודדים -בתקופת מגפת הקורונה גל שני  

files/content/banner/סיכום_כלל_מתמודדים_כולל_ניתוח_קורונה_2.docx


 ממצאי סקר שביעות רצון של מקבלי השירות  מתמודדים -בתקופת מגפת הקורונה גל ראשון 

files/content/banner/משוב_כלל_ההמתמודדים__עם_נגיף_קורונה__גל_ראשון_כולל_ניתוח_.docx

 


ממצאי סקר שביעות רצון של מקבלי השירות במרכזי היעוץ והתמיכה למשפחות מתמודדים -בתקופת מגפת הקורונה גל שני

files/content/banner/משוב_כלל_ההמתמודדים__עם_נגיף_קורונה__גל_ראשון_כולל_ניתוח_.docx


ממצאי סקר שביעות רצון של מקבלי השירות במרכזי היעוץ והתמיכה למשפחות מתמודדים -בתקופת מגפת הקורונה גל ראשון

כלל_מרכזי_המשפחות_התמודדות_בני_משפחה_עם_נגיף_קורונה_כוןלל_ניתוח.docx


ממצאי סקר שביעות רצון של מקבלי השירות במרכזי היעוץ והתמיכה למשפחות מתמודדים - טרום מגפת הקורונה 

files/content/banner/דוח_מסכם_סקר_משפחות_מדגם_מלא_2_3_21__2_.doc


 percieved assitance in promoting goals and personal recovery among mental health consumers across housing services 

לקריאת המאמר


ממצאי סקר שביעות רצון ואיכות חיים עבור כלל ההוסטלים החופפים במרכז סבב 5 מול סבב 6 

files//seker/hostel.doc

תקציר ממצאי סקר רצון ואיכות חיים עבור כלל ההוסטלים סבב 5 מול סבב 6 

files//seker/takthirhostel.doc


ממצאי סקר שביעות רצון ואיכות חיים במפעלים המוגנים במרכז השוואה בין סבב 5 לסבב 6 חופפות

files//seker/משוב_כללי_מפעל_מוגן_מרכז_סבב_6_חופף_לסבב_5.doc


ממצאי סקר שביעות רצון ואיכות חיים במועדונים תעסוקתיים במרכז השוואה בין סבב 5 לסבב 6 חופפות

files//seker/כלל_מועדון_תעסוקתי__מרכז_סבב_6_מול_סבב_5_חופפות.docx

תקציר סיכום  ממצאי סקר שביעות רצון במעודנים תעסוקתיים השוואה בין סבב 5 לסבב 6 

files//seker/תקציר____סיכום_ממצאי_סקר_מועדונים_תעסוקתיים_השוואה_בין_סבב_5_ל_6_.doc


ממצאי סקר שביעות רצון ואיכות חיים במעודנים חברתתים במרכז סבב 5 מול 6 חופפות

files//seker/משוב_כללי_מועדונים_חברתיים_מרכז__סבב_6_מול_סבב_5_חופפות.docx


 

ממצאי סקר שביעות רצון ואיכות חיים עבור כלל המפעלים המוגנים סבב 5 מול סבב 4

לקריאת המאמר


ממצאי סקר שביעות רצון ואיכות חיים עבור כלל ההוסטלים במרכז סבב 5 מול סבב 4 

לקריאת המאמר


התוכנית לבדיקת שביעות רצון ואיכות חיים של משתקים נפגעי נפש ממסגרות שיקום בקהילה.

לקריאת המאמר


כתבה מתוך עיתון הארץ - עושים נפשות.

לקריאת הכתבה


מאמר - סקר שביעות רצון ואיכות חיים של משתקמים נפגעי נפש צרכני שירותי סל השיקום באמצעות משתקמים שהוכשרו כסוקרים.

לצפייה במאמר


שיקום חברתי - ממצאים מסקר שביעות רצון בקרב משתקמים נפגעי נפש צרכני סל שיקום במסגרות השיקום השונות בקהילה.

לצפייה בדו"ח


תוכנית לבדיקת שביעות רצון ואיכות חיים של משתקמים נפגעי נפש ממסגרות השיקום שלהם בקהילה.

להורדת המאמר


סקר שביעות רצון ואיכות חיים בקרב משתקמים צרכני סל שיקום של בריאות הנפש ממסגרות השיקום בקהילה - סיכום ממצאי הסבב הראשון.

להורדת הדו"ח

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו והכירו את התכנית מקרוב