לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

מודל SWOT


(ראשי תיבות: Strengths=חוזקות, Weaknesses=חולשות, Opportunities=הזדמנויות, Threats=איומים)

מודל ה -SWOT הינו כלי מאוד נפוץ ברחבי העולם לניתוח, תכנון וניהול עסקי אסטרטגי, אנחנו מאמצים כלי זה לניתוח, למידה ותכנון אישי עבור עצמינו ועבור לקוחותינו.

ה -SWOT האישי מאפשר לנו לזהות את הכוחות והיכולות, להכיר את החולשות, לבחון רעיונות, שינויים, אסטרטגיות, להכיר את המצב העכשווי ולתכנן את העתיד. ה -SWOT האישי , הינו כלי ויזואלי, המאפשר לכל אחד לנתח באמצעותו את המציאות והסביבה בה הוא חי.

הכלי פשוט מאוד לעבודה, יצירתי ומאפשר למפות ולראות את כלל הגורמים אשר יכולים להשפיע על קבלת ההחלטות וההערכה שלנו.

יתרונות המודל הם שיש ביכולתו לשמש אמצעי חשוב לתכנון יעדים היות והוא מאפשר להתבונן על התמונה הכוללת שעוזרת לנבא את עמידתנו ביע דים ואת כיוון היעדים שלנו. תמונה זו נוצרת הן מהתבוננות פנימה (יכולות וחולשות) והן על ידי זיהוי גורמים חיצוניים (הזדמנויות ואיומים). את המרכיבים הללו אנו מצ ליבים בניסיון לבנות את התמונה הגדולה אל מול המטרה. הנחת העבודה עם ה- SWOT היא שיש לנו איזו שהיא מטרה שאנו רוצים להשיג.

יצירת הריבוע המפורסם של SWOT

ציירו על נייר/לוח /מחשב או על מה שבא לכם, ריבוע וחלקו אותו לארבעה ריבועים (כמו בדוגמה). נשאל שאלות המתייחסות למטרה שלנו ונמקם אותה במקום הנכון בלוח.

הריבועים בחלק העליון מופנים לסביבה הפנימית שלי:

החוזקות שלי - מה אני עושה הכי טוב? מה מייחד אותי? מה יש לי: כישרון, ידע, ניסיון, כושר , כסף, תמיכה משפחתית? וכדומה...

החולשות שלי - מה מונע ממני מלהתקדם? מה אני עושה פחות טוב? מה אני צריך לשפר? מה חסר לי )וניתן להשלים(: ניסיון, חוסר ידע, בטחון עצמי, חוסר בתמיכה משפחתית, כסף?

הריבועים בחלק התחתון מופנים אל הסביבה החיצונית שלי:

הזדמנויות שלי - האם יש איזו משרה שבדיוק נפתחה? האם יש או מתוכננים אירועים חדשים/מיוחדים בסביבתי, משפחתי? פיננסי? ועוד...

איומים שלי - אילו דברים יעצרו אותי ? מקום מגורים? מתחרים? שינויים במצב הביטחוני, פוליטי, כלכלי ועוד...

השימוש ב SWOT ,מאפשר לאדם לראות את התמונה כולה מול עיניו ולהשתמש בחוזקות לטיפול באיומים, לניצול ההזדמנויות ולהתמודדות עם החולשות.

עקרונות מנחים

הרציונל של המודל הוא שכאשר אני רואה משהו מול עיני, הסיכוי שאני אתייחס אליו ואכניס אותו למערך תשומות הלב שלי הוא גבוה. הסיכוי שדברים יקרו גם כן עולה. אם אתם באמת רוצים להוציא מן הכוח אל הפועל ולממש מטרות, וודאו שאתם רואים את התוצאות שלכם מול עיניכם.

חיזרו אל ה- SWOT מידי פעם, לאחר איסוף אינפורמציה עכשווית מהסביבה והמציאות, שנו והתאימו אותו אם יש צורך בכך. האם חולשות הפכו לחוזקות? האם גיליתם עוד הזדמנויות? האם צץ איום חדש? שיפור ושינוי יבואו כאשר נסגל רוטינה של שינוי ובחינה וחוזר חלילה.

תמיד התחילו בקטן! פן אחד של האמירה זו, הוא שאין צורך לנתח ניתוח מעמיק של כלל המציאות שלכם לפרטי פרטים מכל כיוון. נתחו והבינו "מספיק" על מנת להתחיל לזוז. חלק מהפידבקים ממילא יגיעו תוך כדי העשייה. דבר נוסף הוא, שאם בחרתם משימה הקשורה לחוזקות או לחולשות, עשו זאת בשלבים. למשימות קטנות וברורות יש סיכוי רב יותר להתבצע, לספק אינפורמציה ולבוא לכדי סיום. יש לכך גם השפעה חיובית על המוטיבציה להמשך.