לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

ליווי פרטני מומחה לעובדי שיקום וטיפול עם ידע מניסיון אישי


הליווי הניתן לאדם הינו רב ערוצי: האדם מקבל תמיכה וליווי בתהליכי חיפוש עבודה והשתלבות מוצלחת כעובד במערך השיקום והטיפול במגוון תפקידים: חונך, מדריך, רכז תעסוקה, מתאם טיפול ועוד. בו זמנית עובר תהליך של גיבוש זהות מקצועית ואישית חדשה. לאורך כל הליווי מתבצעת ומקודמת הלמידה של האדם כחלק מתהליך ההחלמה שלו, בניית זהותו המקצועית וחתירתו להגשמה עצמית.

 בליווי קיימים שלבים המתפתחים באופן ספירלי עם התקדמות האדם בתהליך התמקצעותו.

עם הצטרפותו לתכנית עובד האדם יחד עם המלווה שלו על בירור וחידוד הבחירה במסלול המקצועי כעובד עם ידע מניסיון אישי. בתהליך זה מובהרים מניעיו, והמוטיבציה שלו לבחירה, נקודות שהוא חוזה שיכולות להיות לו לקושי ומקורות הכוח ותמיכה שלו בדרכו להתמקצעות ולהתמחות.

במסגרת הליווי מקבל האדם מידע על אפשרויות התעסוקה השונות הקיימות בעולם השיקום ומקבל תמיכה וסיוע בתהליך חיפוש ומציאת עבודה. המשתתף והמלווה עובדים יחד על הגדרה של מסגרת תעסוקה שבה מעוניין האדם, על מיומנויות חיפוש עבודה בדגש על הייחודיות של חיפוש משרה בתחום השיקום והטיפול כעובד בעל ידע מניסיון ועל תהליך קבלת ההחלטות לגבי מקום העבודה, הקליטה וההשתלבות בעבודה החדשה.

עם כניסת האדם לעבודה, הליווי מתמקד בסוגיות עמן האדם מתמודד בעבודתו השוטפת, כגון: הבנה של נהלי עבודה והשתלבות כעובד מן המניין ביחסי עובד מעביד. במקביל האדם מוזמן לחקור ולהעמיק בסוגיות שעולות בעבודה, כאיש שיקום עם ידע מניסיון אישי, כחלק מבניית זהותו המקצועית והאישית החדשה.

מעבר לתהליך השוטף, הליווי עוסק גם בפיתוח וקידום קריירה בתחום השיקום והטיפול, הליווי מסייע לאדם לגבש חזון תעסוקתי ההולם את רצונותיו, צרכיו וכישוריו, ומסייע לו בהגשמת חזונו. תהליך זה כולל הפנייה לקורסים בביה"ס לשיקום, לקורסים והכשרות רלוונטיות נוספות וללימודיים אקדמיים, וכן חשיפה לחומר תיאורטי ומידע מקצועי בתחום השיקום.

כלים לעבודת הליווי בתוכנית  "צרכנים נותני שירות"

הליווי בתכנית "צרכנים נותני שירות" מבוסס על מודל ליווי המאגד בתוכו מושגים, גישות וכלי ליווי. המודל מציג שזירה של תהליכי שילוב תעסוקתי ותהליכי גיבוש זהות חדשה תוך בירור מעמיק של עמדות כלפי סוגיות מגוונות עמן מתמודדים אנשים עם ידע מניסיון אישי בתהליך השתלבותם כעובדים בעולם השיקום והטיפול.

המודל כולל מגוון כלים מקצועיים ייחודיים, אשר פותחו במשך עשור של עבודת שטח, ובהם:

הכנה לראיון עבודה: כלי המיועד להכין את האדם להצלחה בראיון עבודה בתחום השיקום-לצפייה לחצו כאן  

טבלת ניתוח עיסוקים: כלי המסייע לסכם את הניסיון התעסוקתי של האדם, ואת התובנות שניתן לאסוף מסיכום זה לגבי הנטיות התעסוקתיות שלו. לצפייה לחצו כאן

פרופיל תכונות וכישורים אישיים: כלי המסייע בבירור נקודות חוזקה ונקודות לשיפור בנושאים שונים הקשורים לעבודה בשיקום -  לצפייה לחצו כאן

שאלון להערכה עצמית תקופתית - פיתוח זהות מקצועית: כלי המסייע לאדם להעריך את מקומו ביחס לזהותו המקצועית ביחס למימדים כגון: ידע, ערכים ומיומנויות. לצפייה לחצו כאן

מפת חשיפה אישית: שאלת החשיפה מלווה את העובד בכל שלב בהתפתחות המקצועית והאישית שלו. כלי זה מסייע לאדם לבחון את עמדותיו ועמדות הסביבה לגבי חשיפה כדי שזו תתבצע באופן המיטבי לכל המעורבים.

בנוסף נעשה שימוש בכלים המסייעים בתהליך הליווי התעסוקתי של כתיבת קורות חיים, חיפוש עבודה והכנה לראיונות עבודה, וכן בכלים המסייעים בבניית תכניות למניעת הישנות המחלה, ניהול משברים וניהול סיכונים (חלק מהכלים מוצגים בהמשך).

במקביל למודל המיועד לרכזים המלווים פותחה גם חוברת מקיפה המיועדת לצרכן נותן השירות אותה הוא מקבל בתחילת הליווי, והכוללת חשיפה לעולם השיקום ולתפקידם של אנשי שיקום עם ידע מניסיון אישי, כלים המסייעים בהשתלבות בעולם העבודה ומאמרים רלוונטיים. לצפייה בחוברת לחצו כאן  בנוסף קיימים דפי מידע וזכויות הקשורים להעסקת אנשים עם מוגבלות, זכויות עובדים ועוד.

חוק לרון:  מתייחס למי שמקבל קצבת נכות מביטוח לאומי ועובד בשכר, ביחסי עובד מעביד. מטרת החוק: לעודד ולתמרץ אנשים עם נכות המקבלים קצבה לצאת לעבודה ולאפשר לאנשים עם נכות להשתכר במקביל לקצבת הנכות שמקבלים ועל ידי כך להגדיל את ההכנסות העומדות לרשותם. הכנסה של נכה הכוללת מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גבוהה מהכנסה מקצבה בלבד. לחץ כאן

דף זכויות לעובד: דף מידע מפורט בנושא זכויות עובדים לחץ כאן