לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

ליווי עמיתים מומחים במסגרות שיקום וטיפול


רציונל

עמית מומחה הינו מתמודד שהתקדם בתהליך החלמתו, מעוניין לזהות עצמו ככזה ולעבוד כדי לתמוך באנשים אחרים שהתמודדו עם מצבים דומים לשלו. הידע מתוך הניסיון האישי הוא המומחיות שהעמית המומחה מביא לתפקידו. על העמית המומחה להיות חשוף, עם נכונות ורצון לעשות שימוש בניסיון חייו ככלי עבודה בתפקידו.

עמית מומחה הינו תפקיד ייחודי וייעודי, שכן יכולים למלא אותו רק אנשים עם ידע מניסיון אישי (מתמודדים). תפקידים מסוג זה הולכים ומתפתחים בעולם השיקום והטיפול. כיום נמצאים תפקידים אלו בתהליכי התפתחות מתקדמים הן בבתי חולים פסיכיאטרים, והן במסגרות שיקומיות.

אופציות תעסוקתיות חדשות בעולם השיקום אנשים הפונים לתפקיד של עמית מומחה, עומדים בפני התמודדויות חדשות הדורשות ליווי מקצועי ייחודי. עמיתים מומחים במסגרות השונות  ממלאים, בדרך כלל, תפקידים שלא היו קיימים קודם לכן ועליהם להתמודד עם הגדרות תפקידים לא ברורות, עם תפיסת מקום בצוות, עם עמדה חדשה ולא מוכרת להם, לצוות עמו עובדים וללקוחות המסגרת, ובעיקר להעמיד לרשות אנשים אחרים – צוות ולקוחות, את ניסיונם האישי.

קהל היעד

 • אנשים העובדים בתפקידים ייעודיים למתמודדים במסגרות מגוונות בתחום השיקום והטיפול.
 • מתמודדים המעוניינים להיות חשופים ולעשות שימוש בידע שלהם מניסיון ובסיפור התמודדותם ככלי עזר עבור אחרים ועבור צוותים.

מטרות הליווי במסלול

 • עזרה בהשתלבות מוצלחת של העמית המומחה בתפקידו הייעודי במסגרות השונות.
 • מתן מרחב תמיכה, חשיבה, למידה ועידוד עבור העמית המומחה, מחוץ למסגרת העבודה.
 • המשגה ושכלול של השימוש בידע מניסיון והפיכתו לכלי עבודה מרכזי.
 • חיבור הזהויות והידע – מתמודד, מטופל ואיש צוות במערך השיקומי/הטיפולי, איש שיקום.
 • חיזוק ביטחון אישי ומקצועי.
 • עזרה במציאת דרכים לבניית המקום כאיש צוות בעל ידע ייחודי, וקול שונה.
 • השתלבות בצוות כשהתפקיד אינו מוגדר ומובנה ולעמית יש חלק בבנייתו ויצירתו תוך כדי עבודה.

ימי עיון ייחודיים

 • מה בין ידע מניסיון לידע מקצועי – והמפגש ביניהם.
 • מפגש לימודי וחוויתי של עמיתים מומחים ממסגרות שונות בארץ.
 • שלבי בניית תפקיד והטמעתו.
 • זהות מקצועית.
 • סדנא לבנייה ושימוש בסיפור האישי ככלי עבודה.