לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

ליווי אנשי מקצוע עם ידע מניסיון אישי


רציונל

אנשי מקצוע* עם ידע מניסיון אישי (מתמודדים) הינם גורם חשוב ומשמעותי בתחום השיקום. בכוחם להפרות את השיח המקצועי ולחולל שינויים רבים ומרחיקי לכת בתחום. הם מחזיקים שני גופי ידע יקרים מפז באמתחתם – הידע מניסיון החיים האישי והידע המקצועי. המפגש בין השניים מוליד תובנות חדשות, אך גם מורכבויות ואתגרים חדשים. עם זאת לעיתים קרובות הם אינם חשופים, אינם עובדים בתחום בריאות הנפש או בוחרים לא להשתמש בשירותי השיקום המוצעים להם מסיבות שונות, בהן חשש מסטיגמה, או שירותים שאינם מותאמים לצרכיהם. התוצאה של כך היא כי עולם השיקום יוצא נפסד ואינו נהנה מן הפוטנציאל הטמון בהעסקתם.

מסלול הליווי לאנשי מקצוע מתמודדים נותן מענה למיקומם הייחודי. המסלול מבקש להציף ולעבד את המורכבויות איתם הם מתמודדים ולהעצים אותם ואת השפעתם על המסגרות בהם הם עובדים בפרט ועל תחום השיקום והטיפול בכלל.

*אנשי מקצוע – בעלי תואר ראשון לפחות במקצועות טיפוליים – עו"ס, רב"ע, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, בעלי תואר בבריאות נפש קהילתית ותחומים משיקים נוספים.

 קהל היעד

 • בעלי ידע מניסיון שהינם אנשי מקצוע המועסקים במסגרות בריאות הנפש בתפקידים מקצועיים על פי הגדרת משרד הבריאות.
 • בעלי ידע מניסיון שהינם אנשי מקצוע המועסקים במסגרות שיקום וטיפול אחרות (לא בתחום ברה"נ).
 • בעלי ידע מניסיון שהינם אנשי מקצוע ואינם עובדים כעת (לאחר סיום לימודים או בשלבים אחרים של חיפוש עבודה) או העובדים בתפקידים סמך מקצועיים ומעוניינים לעבוד בתפקיד מקצועי.
 • בעלי ידע מניסיון שהינם סטודנטים למקצועות טיפוליים ונמצאים בתהליכי הכשרה מקצועית.

מטרות הליווי במסלול

 • חיבור הזהויות והידע – מתמודד ואיש מקצוע.
 • חיזוק ביטחון אישי ומקצועי.
 • למידה כיצד ניתן להשתמש ולהביא את הידע מניסיון מתוך מקום של סמכות וביטחון (לדוג' בהדרכת מדריכים וכחלק מצוות מוביל), ובכך ליצור יתרון תעסוקתי.
 • עבודה על היכולת להתבונן על הסיפור האישי מבחוץ - זאת על מנת להצליח לשמוע את הסיפור של המטופל איתו עובדים.
 • מציאת איזון בין חוסר הביטחון והפקפוק ביכולת להיות גם וגם, לבין היכולות הגבוהות והשאפתנות.
 • התמודדות עם הפערים בין חיבור מקצועי והתפתחות מקצועית לבין צרכים בסיסיים ואישיים שלעיתים קרובות אינם מתפתחים ונענים באותו קצב.
 • בניית מערכת תמיכה יעילה.
 • עידוד להשמיע את קולם ולהשפיע על הסביבה מתוך מקום של ידע, כוח וביטחון.
 • יצירת הפרדה בין חיים אישיים ומקצועיים כדי לשמר הישגים בזמן / לאחר משבר.
 • למידה על דרכים אפקטיביות לשימוש בניסיון האישי - לא רק באמצעות חשיפה.
 • שימוש ולמידה של כלי ניהול עצמי (ניהול סיכונים, ניהול משברים, מפת חשיפה ועוד).

ימי עיון ופעילויות ייחודיות למסלול

יום עיון בנושא המטפל הפצוע.

יום עיון - מה בין ידע מניסיון לידע מקצועי – והמפגש ביניהם.

קבוצת עמיתים לאנשי מקצוע עם ידע מניסיון אישי.