לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

ליווי אנשים עם ידע מניסיון אישי העובדים עם אוכלוסיות מתמודדות אחרות


רציונל

עובדי שיקום עם ידע מניסיון אישי רבים בוחרים לעבוד עם אנשים המתמודדים עם מגבלות משמעותיות, אך לא מתחום בריאות הנפש. ביניהם אנשי מקצוע, עובדי שיקום בתחילת דרכם, עובדים המעוניינים "להתאוורר" וזקוקים לפרספקטיבה אחרת, אנשים מבוגרים יחסית, מתמודדים בעלי סטיגמה עצמית החוששים להיות חלק משירותי בריאות הנפש ועוד. הסיבות לבחירה זו הן מגוונות. מצד אחד קיים הרצון לעסוק בעבודה משמעותית המסייעת לאחר. מצד שני קיים רצון להתרחק מתחום בריאות הנפש, בגלל קושי עם החשיפה, הקירבה וההזדהות, ו/או הרצון "לייבא" את היתרונות של שימוש בידע מניסיון גם לתחומים אחרים. בנוסף לכך קיימות סיבות טכניות כגון רצון להגדלת המשרה וקושי למצוא משרה מתאימה בתחום בריאות הנפש.

גם בעבודה עם אוכלוסיות אחרות עולה המפגש עם ההתמודדות האישית, ומתקיים חקר המבקש להבין את המשותף לעובד עם ידע מניסיון אישי ולקוחותיו בתהליך ההתמודדות עם המוגבלות, אלו כלים ייחודיים עומדים לרשותו בעבודתו וכיצד ניתן להשתמש בידע מניסיון בעבודה עם מוגבלויות שונות.

המסלול מבקש להגדיל את מספר האנשים עם ידע מניסיון אישי המוכשרים לעבודה במקצועות למתן עזרה ולסייע בידם להשתלב במסגרות שיקום וטיפול שונות.

קהל היעד

  • בעלי ידע מניסיון העובדים עם אוכלוסיות מתמודדות אחרות.
  • בעלי ידע מניסיון המעוניינים לעבוד במקצועות למתן עזרה לאו דווקא בברה"נ.

מטרות הליווי

  • לתת מענה מותאם ומדויק לאנשים המעוניינים לעבוד במקצועות למתן עזרה ולאו דווקא בתחום בריאות הנפש.
  • לאפשר בחירה מקצועית רחבה יותר לאנשים המעוניינים לעשות שימוש בידע מניסיון ככלי לעזרה בעבודה עם אוכלוסייה המתמודדת עם מגבלה משמעותית.
  • זיהוי המניע לבחירה המקצועית.
  • זיהוי המרכיבים והכלים הבאים לידי ביטוי בעבודה ושכלולם.
  • רכישת מיומנויות עבודה וניהול קשר עם מעסיקים וצוותים,
  • התמקצעות ופיתוח קריירה בתחום הנבחר: הפנייה לימי עיון בתחום, לימודים ברמות שונות.

 פעילויות ייחודיות

ליווי בקבוצות קטנות.

ליווי אינטרנטי.

למידה ושימוש בכלים לניהול עצמי (ניהול משברים, תכנית התערבות אישית, ועוד).