לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

הכישרון לצמוח ממשברים


שמחים להזמינכם ליום עיון בו נייצר מרחב לשיח משותף על ידע מניסיון והיכולת לפתח כשרון לצמוח ממשברים.
יום העיון יעסוק בשיח הייחודי והמרתק הדן בידע מניסיון הנצבר בהתמודדות עם משברים ובמיומנות הנרכשת וההופכת אותו לידע שניתן לחקור, לעבד ולפתח.