לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

חוק לרון


דף הבית>תכניות>יוזמה>מאגרי ידע>חוק לרון

 

חוק לרון, שנכנס לתוקף מלא ב-1 אוגוסט 2009, משנה את מצבם של מקבלי קצבת נכות בשוק העבודה הישראלי. מטרת החוק, הידוע גם בכינוי "תיקון 109 לחוק ביטוח לאומי" הוא לעודד נכים לצאת לעבודה, בלי להפסיד את קצבת הנכות שלהם. החוק נחקק בעקבות מסקנות ועדת לרון, בהנהגת השופט לרון ז"ל.

 

עד שהחוק נכנס לתוקפו , הרוב המוחלט של מקבלי קצבת נכות כלל לא עבדו. השאר השתכרו פחות מ-1,600 ש"ח, ורק מיעוט זעיר הרוויח משכורת סבירה. עתה ניתן לקבל "קצבת עידוד" במקום קצבת נכות, למי שהכנסתו מעבודה עולה על הסכום הקבוע בחוק.

 

 

עיקרי התיקון

 

1. הסכום הכולל (הכנסה מעבודה בנוסף להכנסה מקצבת הנכות) שיתקבל יהיה גבוה יותר מהקצבה, כך ככל שתרוויח יותר מעבודה, הכנסותיך יגדלו.

 

2. דרגת אי כושר יציבה שנקבעה לא תיבדק שוב עם צאתך לעבודה, זאת כל עוד אתה זכאי לקצבת נכות.

 

3. ההטבות הנלוות (הנחה בארנונה, סיוע בשכר דירה, בתשלומי חשמל, טלפון ועוד) יישארו על פי הכללים שנקבעו.

 

4. אם הפסקת לקבל קצבה בגלל שהתחלת לעבוד או בגלל ששהכנסותיך עלו, תהיה מוגן למשך שלוש שנים. זאת אומרת, במידה ותפסיק לעבוד או שהכנסותיך ירדו שוב, תוכל לשוב ולקבל את קצבת הנכות בלי לעבור בדיקה מחדש תוך השלוש שנים מהפסקת הקצבת נכות.

 

5. "קצבת עידוד" –  רשת בטחון , קצבה זו תשולם במקום קצבת הנכות למי שהכנסתו מעבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק למשך שלוש שנים.

 

 

איך זה הולך

 

 

הכנסה חודשית של עד 60% מהשכר הממוצע ל"בעל לקות חמורה" (מעל 70% רפואי או 40% נכות נפשית או שכלית ) או "בעל לקות ותיק". הכנסה חודשית של עד 45% מהשכר הממוצע ל"בעל לקות קלה" הקבוצות הנ"ל ממשיכות לקבל קצבת נכות שפוחתת בהדרגה ככל שהשכר עולה , ללא הגבלת זמן.

כשהשכר עולה על  60% או 45% (לפי דרגת הלקות)מהשכר הממוצע במשק מתחילים לקבל קצבת עידוד למשך 3 שנים.

 

תוך שלושה חודשים מתחילת העבודה יש לגשת לביטוח לאומי ולהסדיר את הקצבה.

אם חל שינוי בשכר גבוה/נמוך, יש לעדכן את הביטוח הלאומי.

בעל עסק עצמאי, החישוב שלו הוא שנתי זאת אומרת, הנתונים הם על סמך דו"ח ההכנסות שהגיש למס הכנסה (1301) והן נטו.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר של המוסד לביטוח לאומי