לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

הסיפור האישי וידע מניסיון ככלי עזר בעבודת השיקום והטיפול


מאת: יעל שביט שוטלנד- מנהלת מקצועית "צרכנים נותני שרות"

שימוש בסיפור (נרטיב) האישי, כחלק מתהליכי עזרה לאחר, קיים משחר ההיסטוריה ונוכל למצוא לו עדויות גם במקצועות השיקום והטיפול של ימינו. בסיפור האישי של האדם שזורים חוויות, התנסויות, דרכי התמודדות עם סוגיות שונות, אוסף של מידע ממפגשים עם אנשים שונים ועוד. כל אלו למעשה מהווים את ה"ידע מניסיון" ((Experiential Knowledge בו איש השיקום / הטיפול עושה שימוש בעבודתו מול מקבלי השרות.

לשימוש בידע מניסיון של איש השיקום/טיפול, יש ערך בבניית יחסים שיקומיים וטיפוליים, ליצירת קשר, להגעה להבנות חדשות ולמידה, על אחת כמה וכמה כאשר איש השיקום הוא בעל ידע מניסיון אישי בבריאות הנפש. אנשים בעלי ניסיון משותף של התמודדות עם מוגבלות, מחלה, תיוג חברתי וכדומה, יכולים לספק תמיכה ייחודית לאחרים הנמצאים באותו מקום,  בכך שהם מכירים את ההתמודדות "מבפנים" ויכולים לשמש מודל חיובי של העצמה, החלמה ותקווה (Mead, Hilton & Curtis, 2001).

"אנחנו טוענים שבסיס הכוח והלגיטימציה של צרכנים נותני שירות הוא חוויותיהם הסובייקטיביות והידע הנרכש בהתנסות. אני מאמין שהידע יכול להיות מאוד מגוון, אבל הוא צריך להיות מתורגם לתפיסת עולם שיקומית, אופטימית, מאמינה בהחלמה" (איש שיקום בעל ידע מניסיון)

בשיתוף הסיפור האישי בתחום בריאות הנפש, ניתן להתייחס לסיפור משתי נקודות מבט שונות: סיפור המחלה ו/או סיפור ההחלמה. כל זווית מביאה תיאורים ואירועים שונים, דרכי פעולה והתמודדות שונות. אדם יבחר לעשות שימוש באחד משני אלה בהתאם לתפיסת העולם שלו את עצמו וההתמודדות שלו ובהתאם לסיבה לשמה נעשה השיתוף.

"עשיתי שיחות, אחד על אחד, עם מתמודדים שהיה להם קשה, ייעצתי והכוונתי בהקשר של זכויות, מסגרות שיכולות לעזור וכלים שאספתי לאורך שנות התמודדותי עם המחלה. למעשה, חלקתי את "הידע מהניסיון" שלי .... אני משתדל להביא לתפקיד את הידע שלי כמתמודד, כמי שהשתתף במועדון בעבר ולקחת בחשבון את מה שהיה לי טוב, חשוב ומעניין ולמנף את זה. וכמוכן גם לזכור את הדברים שפחות אהבתי או פחות דיברו אליי ולהימנע מהם." (איש שיקום בעל ידע מניסיון)

כשבאים לעשות שימוש בידע מהניסיון האישי כחלק מהסיפור האישי, בליווי ובתמיכה באחר, יש לשים לב למספר נקודות:

  1. אני מספר ומשתף רק מה שעבר אצלי עיבוד, תכנים שאיתם אני שלם.
  2. אבדוק מה המטרה? למה אני בוחר לשתף דבר זה או אחר? מה אני מצפה שיקרה אחרי?
  3. מי עומד מולי? מול מי אני משתף?
  4. האם מה שאני משתף עלול לפגוע באדם מולי? האם יכול להיות לעזר?
  5. האמת שלי, היא שלי! אך היא לא האמת המוחלטת... יש דרכים מגוונות וסיפורים רבים.
  6. האם אני חושף דברים שאתחרט עליהם אחר כך?  איך אני שומר על עצמי בתהליך השיתוף והחשיפה?

התנסויות במצבים שונים בשיתוף הסיפור האישי,  מאפשרים לאדם לרכוש הן מיומנות בשימוש בסיפור והן לדעת מה נכון לשתף ובאיזו הזדמנות. ניתן וחשוב ללמוד כיצד לעשות שימוש בסיפור האישי, חשוב להתייעץ ולהיעזר בבנייתו וכיצד להפוך אותו לכלי עזר בעבודת השיקום והטיפול.