לוגו יוזמה
לפרוץ גבולות ומגבלות,
לשבור שיאים בכל פעם מחדש,
לשילוב מוצלח בקהילה

מרכז חברתי "שעות טובות"-האגף לבריאות הנפש "עזר מציון"


בס"ד

מאת: מוריה גורן -רכזת מרכז חברתי לנשים "שעות טובות", "עזר מציון".

לפני עשור הוקם מרכז חברתי  לנשים אשר נותן מענה לחברה החרדית והדתית.

בזמן זה מושג הפנאי לעיתים נחווה כ'מותרות', אולם הפנאי מספק את הסביבה התומכת ביותר להתפתחות האישית ולמודעות עצמית.

המפגש פנים אל פנים עם  של נשים מאזורים שונים ובהשקפות שונות בהוויה הדתית יוצרים שיח מעמיק וקבלה אינסופית של עצמי והחברה.

לאורך השנים נוצרו קשרים וגשרים שיצרנו בשילוב והתנדבויות לקהילה .

תחושת המסוגלות והשייכות החברתית קיבלו קול ונפח. המרכז החברתי הפך להיות מקום של קרקע פורייה ומצמיחה מאווים וגילויים חדשים.

ברוב קולות של חברות הקבוצה נקרא המרכז בשם "שעות טובות".

ההזמנה להעניק לעצמי שעות של פנאי, כיף, הנאה, התחדשות, התמקדות בטוב שבי ובחוויית היחד, יצרו רשת קהילתית לפיתוח יזמות והפחתת סטיגמה אישית וחברתית אשר באו לידי ביטוי מחוץ לכותלי המרכז.

בציר ההתפתחותי של המרכז, משוב "יוזמה דרך הלב- סוקרי איכות" היווה נדבך חשוב ומשמעותי להטמעת קולן של חברות המרכז במענה לפנאי כצורך קיומי .

בתשע השנים האחרונות,  הסוקרות נתנו ביטוי לחלומות של חברות הקבוצה ועזרו בהנגשת המשאלות לכדי מענה רחב וקיומי.  בשנים הראשונות עלה הרצון בסקרים לפעילות מחוץ למבנה .

בצעדים קטנים אך גדולים  יצרנו שיח מתוך כבוד וקשב פנימי, בעל אופי חברתי חדש ...

יצאנו לטיולים בטבע, להליכה משותפת... ובהמשך לנופש ארוך של מספר ימים.

עם רצף הזמן המשוב היווה זרקור  לדיוק הצרכים הדינמיים  ובעקבות זאת נוספו קבוצות הבעה ויצירה בהתמקדות על עבודה פנימית.  

הפידבק שניתן במשוב, שאכן הצורך סופק וקיבל מענה, מתוך הקשבה לצרכים שעולים מהשטח, אפשר לרכזת ולצוות התבוננות רחבה על התהליכים המתרחשים במרכז החברתי מדי יום שעה, שבוע, חודש ושנה, בהיבט האישי והקבוצתי.

חוויות של טעמים, מקומות, רגשות של גילוי ונוכחות עצמית מתוך חיבור בין האמונה בקב"ה ובין האמונה ביכולותיי האישית התרחבו למרחבים נוספים אשר קיבלו מענה בנופש למספר ימים.

במהלך שנים אלו המשובים אשר ניתנו מהסקרים נתנו תוקף של נוכחות ומשמעות לרשת חברתית זו, לקשרים האישיים והבינאישיים.

כיום בפרספקטיבה של זמן אני מברכת על ההליכה המשותפת, על החניות והעצירות  שבדרך וההתבוננות  במשוב שהוא  מעין מפה של שבילים, מקומות, ריחות, צלילים של משמעות וזמן מחוללי שינוי והתפתחות.

במקביל למרכז "שעות טובות "נפתח מרכז "חברותא " לגברים על בסיס התובנות והלמידה שהתאפשרה והוקמו מרכזים נוספים במודיעין עילית ובירושלים.

בע"ה שנמשיך לשמור על הקיים, להאיר, לגלות ולהנכיח עוד מקומות סמויים מהעין ...

 

לפרטים:

מוריה גורן -רכזת מרכז חברתי לנשים "שעות טובות" ,עזר מציון.

gormoria@ami.org.il  073-3956203 

מזכירות מרכזי חברה ופנאי ארצי : 073-3956225.