לוגו יוזמה

אבחון תעסוקתי והכיוון המקצועי כבסיס לשיקום


תעסוקה מהווה את אחד מהנדבכים החשובים והמרכזיים בחיינו, והיא משמשת כמעין מראה שממנה משתקף האופן שבו אנו נתפשים בעיני עצמנו, בעיני הקהילה והחברה. שיקום תעסוקתי מהווה שלב הכרחי וחיוני לכל אדם המתמודד עם מגבלה פיזית, חושית או נפשית, אך על מנת להבטיח שיקום תעסוקתי מיטבי, עולה הצורך בשלב מקדים של אבחון תעסוקתי. 

מארגון יוזמה דרך הלב מסבירים שהאבחון התעסוקתי משמש להגדרת יכולותיו ומגבלותיו של האדם באופן אובייקטיבי, זאת במטרה לאתר את הדרך שבה ניתן לשלבן עם שאיפותיו ורצונותיו, וכן את ההכוונה וההדרכה שתידרשנה לו כדי לצלוח את כל אותם המכשולים הנקרים בדרכו ולממש את יעדיו.

 

אבחון תעסוקתי כבסיס להתוויית תכנית שיקומית מותאמת אישית

חוק הנכות הכללית קובע שכל אדם זכאי לשיקום מקצועי במידה ונקבעה לו נכות בשיעור של 20% לכל הפחות מטעם הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, והוא עומד בתנאים המוגדרים בחוק. לצורך בירור נושא הזכאות, יש לפנות לאגף המופקד על השיקום התעסוקתי במוסד לביטוח לאומי. 

מארגון יוזמה דרך הלב מציינים שלאחר שהאדם נמצא זכאי לשיקום מקצועי, "נתפרת" עבורו תכנית שיקומית המותאמת למידותיו באופן פרטני. לצורך זה נדרש אבחון תעסוקתי המסתייע בפסיכולוגים ואנשי מקצוע נוספים המתמחים בתחום השיקום. 

מדובר בשלב אינטגרלי וחיוני בתהליך השיקומי, והוא נחוץ לרמת השפעתה של המגבלה והשלכותיה על יכולותיו של האדם המשתקם מבחינה תפקודית בטרם הפנייתו אל המסלול השיקומי. 


התמקדות בבדיקת המגבלות הקיימות ובאופן שבו ניתן להתגבר עליהן במהלך השיקום

מבית יוזמה דרך הלב מדגישים שאבחון תעסוקתי לאנשים בעלי מגבלות שונות נבדל במהותו מהאבחון התעסוקתי הסטנדרטי המקובל, מאחר והוא איננו עוסק בבחינת האופציות לקריירה עתידית של האדם במטרה לסייע לו לבחור בזו המותאמת ביותר מבחינת מאפייני אישיותו, השכלתו וכישוריו, אלא מתמקד בדרכים שבאמצעותן ניתן להתגבר על המגבלות הקיימות במהלך השיקום התעסוקתי. 

האבחון התעסוקתי לאנשים בעלי מגבלות שונות הנו מקצועי, מקיף ומעמיק במיוחד, ובמקרים רבים מצליח לזהות ולחשוף יכולות וכישורים שהאדם כלל אינו מודע לקיומם. במקרים אחרים עשוי האבחון התעסוקתי לזהות את נחיצותן של הדרכות בסיסיות יותר, כמו לדוגמה הקניית מיומנויות תעסוקתיות והרגלי עבודה, הכנה לקראת היציאה לשוק העבודה וכן הלאה.

 

כלי אובייקטיבי להגדרת יכולותיו של האדם המשתקם 

אבחון תעסוקתי מהווה, למעשה, כלי אובייקטיבי להגדרת יכולותיו של המשתקם, זאת כדי שניתן יהיה לשלבן באופן מיטבי עם כישוריו, רצונותיו ושאיפותיו בשלב בחירת מסלול לימודים ואו כיוון תעסוקתי מתאים, כזה המאפשר לו לממש את יעדיו. 

יתרה מכך, במקרים רבים ניתן, בעזרת האבחון התעסוקתי, לגלות שהאדם המשתקם נזקק להדרכות בסיסיות יותר המסייעות לו לצלוח את הדרך ביתר קלות. 

הדרכות אלה כוללות, למשל, הקניית מיומנויות תעסוקתיות (סינגור עצמי בריאיון עבודה, שיטות קוגניטיביות לפתרון בעיות, טכניקות לקבלת החלטות, כלים לשיפור מיומנויות חברתיות ותקשורת בין אישית וכדומה), רכישת הרגלי עבודה (טכניקות לעמידה בלוחות זמנים, לניהול זמן נכון ועוד) והכנה לקראת היציאה אל שוק העבודה.


אבחון איננו מסתכם בהכוונה בלבד ובשליחת האדם לדרכו

אבחון תעסוקתי כבסיס לשיקום, מוענק כיום על ידי מגוון גופים מקצועיים שונים, המלווים את האדם המשתקם לכל אורכו של התהליך, החל משלב האבחון התעסוקתי ועד לשלבי ההשתלבות שלו בשוק התעסוקה ותקופת ההסתגלות במקום העבודה. 

להבדיל מהאבחון התעסוקתי הסטנדרטי, האבחון התעסוקתי לאנשים עם מגבלה איננו מסתכם בהכוונה בלבד ובשליחת האדם לדרכו לאחר מכן, אלא מציע סל גדוש אפשרויות שונות לסיוע ושיקום תעסוקתי, בהתאם לצרכיו האינדיבידואליים של האדם המשתקם. 

הסיוע עשוי להתבטא בהשלמת ההשכלה הנדרשת, בהדרכות ובהקניית מיומנויות תעסוקתיות, בהשמה במסגרות תעסוקה מותאמות ועוד, תוך כדי ליווי האדם המשתקם ומתן תמיכה באופן רציף ומתמשך, זאת במטרה לסייע לו לעמוד בכל אותם האתגרים הנקרים בדרכו במקום העבודה החדש ולהבטיח שיקום תעסוקתי מוצלח ומיטבי.


אבחון תעסוקתי

ליצירת קשר עם תוכנית יוזמה השאירו פנייתכם כאן