כלים


דף הבית>תכניות>צרכנים נותני שירות>כלים

 

כלים לעבודת הליווי בתוכנית "צרכנים נותני שירות"

במשך כעשור של עבודת שטח הכוללת ליווי בכל תהליך גיבוש הזהות העצמית והמקצועית של צרכן נותן שירות, פותחו וניבנו כלים ייחודיים לעבודת הליווי.


בתוכנית "צרכנים נותני שירות" נבנה מודל ליווי המאגד בתוכו מושגים, גישות וכלי ליווי. המודל מציג שזירה של תהליכי שילוב תעסוקתי ותהליכי גיבוש זהות חדשה תוך בירור מעמיק של עמדות כלפי סוגיות מגוונות עמן מתמודדים צרכנים נותני שירות בתהליך השתלבותם כעובדים בעולם השיקום והטיפול.


כלי הליווי כוללים כלים להגדרת נטיות תעסוקתיות, כלים לבירור עמדות בנושא החלמה, חשיפה, גבולות ועוד. כלים המסייעים בתהליך הליווי התעסוקתי של כתיבת קורות חיים, חיפוש עבודה והכנה לראיונות עבודה. כלים המסייעים בבניית תכניות למניעת הישנות המחלה, ניהול משברים וניהול סיכונים. כלים בהם ניתן לעשות שימוש בליווי במהלך התפתחותו המקצועית של צרכן נותן השירות.


במקביל למודל המיועד לרכזים המלווים את הלקוחות פותחה גם חוברת המיועדת לצרכן נותן השירות אותה הוא מקבל עם תחילת התהליך. (חוברת זו מוצגת בהמשך).

 

במקביל לליווי הצנ"שים התוכנית שמה לה למטרה להיות גורם מייעץ, מלווה ותומך גם במעסיקים הבוחרים להעסיק צרכן נותן שירות. ליווי המעסיקים טומן בחובו כלים ייחודיים למעסיק שפותחו ע"י צוות ליווי מנהלים וצוותים. (כלים אלו מופיעים בפרק של ליווי צוותים ומנהלים)


הכלים:


חוברת היכרות לצרכן נותן שירות - לחץ כאן


חוק לרון - לחץ כאן


הכנה לראיון עבודה - לחץ כאן


זכויות העובד - לחץ כאן


טבלת ניתוח עיסוקים - לחץ כאן

 

פרופיל תכונות וכישורים אישיים - לחץ כאן


שאלון להערכה עצמית תקופתית: פתוח זהות מקצועית - לחץ כאן