מאמרים ודוחות


דך הבית>תכניות>סוקרי איכות>מאמרים ודוחות


 

התוכנית לבדיקת שביעות רצון ואיכות חיים של משתקים נפגעי נפש ממסגרות שיקום בקהילה.


לקריאת המאמר

 כתבה מתוך עיתון הארץ - עושים נפשות.


לקריאת הכתבה

 מאמר - סקר שביעות רצון ואיכות חיים של משתקמים נפגעי נפש צרכני שירותי סל השיקום באמצעות משתקמים שהוכשרו כסוקרים.


לצפייה במאמר

 שיקום חברתי - ממצאים מסקר שביעות רצון בקרב משתקמים נפגעי נפש צרכני סל שיקום במסגרות השיקום השונות בקהילה.


לצפייה בדו"ח

 


 

 

תוכנית לבדיקת שביעות רצון ואיכות חיים של משתקמים נפגעי נפש ממסגרות השיקום שלהם בקהילה.


להורדת המאמר

 


 

סקר שביעות רצון ואיכות חיים בקרב משתקמים צרכני סל שיקום של בריאות הנפש ממסגרות השיקום בקהילה - סיכום ממצאי הסבב הראשון.

להורדת הדו"ח