ימי עיון, קבוצות וסדנאות למנהלים וצוותים


דף הבית>תכניות>צרכנים נותני שירות>שירותים למנהלים וצוותים>ימי עיון, קבוצות וסדנאות למנהלים וצוותים


סדנאות וקבוצות חד פעמיות/ תהליכיות בנושאים מגוונים. 


סדנאות בנושאים:


ניתן לבנות את הסדנה ולהתאים את התכנים לצרכי הארגון ימי עיון והרצאות -  בנושאים מגוונים לפי צרכי הארגון.