ליווי בבניית תפקיד של עמית מומחה


דף הבית>תכניות>צרכנים נותני שירות>שירותים למנהלים וצוותים>ליווי בבניית תפקיד של עמית מומחה


עמית מומחה הינו תפקיד ייעודי עבור אדם שמתמודד עם סימפטומים פסיכיאטרים (בעל "ידע מניסיון") ומעוניין לסייע בעבודתו לאחרים מתוקף הניסיון והידע שצבר במהלך תהליך ההחלמה האישי שלו. עליו להיות חשוף, עם נכונות ורצון להשתמש בניסיון חייו ככלי עבודה עיקרי בתפקידו.

 

תהליך הליווי כולל: