מסלולי ליווי יחודיים


דף הבית>תכניות>צרכנים נותני שירות>שירותים למתמודדים>מסלולי ליווי יחודיים

 

מסלול ליווי לעמיתים מומחים במסגרות שיקום וטיפול

 

רציונל  אופציות תעסוקתיות חדשות בעולם השיקום


עמית מומחה הינו מתמודד שהתקדם בתהליך החלמתו ומעוניין לזהות עצמו ככזה ולעבוד כדי לתמוך באנשים אחרים שהתמודדו עם מצבים דומים לשלו. הידע מתוך הניסיון האישי הוא המומחיות שהעמית המומחה מביא לתפקידו. על העמית המומחה להיות חשוף, עם נכונות ורצון לעשות שימוש בניסיון חייו ככלי עבודה בתפקידו.


תפקידים ייעודיים לאנשים המתמודדים עם תיוג פסיכיאטרי, הולכים ומתפתחים בעולם השיקום והטיפול. כיום נמצאים תפקידים אלו בתהליכי התפתחות מתקדמים הן במסגרות הטיפול (בבתי חולים פסיכיאטרים) והן במסגרות שיקומיות.


אנשים הפונים לתפקידים אלו, עומדים בפני התמודדויות חדשות הדורשות ליווי מקצועי ייחודי. עמיתים מומחים במסגרות השונות ממלאים, בדרך כלל, תפקידים שלא היו קיימים קודם לכן ועליהם להתמודד עם הגדרות תפקידים לא ברורות, עם תפיסת מקום בצוות, עם עמדה חדשה ולא מוכרת להם, לצוות עמו עובדים וללקוחות המסגרת, ובעיקר להעמיד לרשות אנשים אחרים – צוות ולקוחות, את ניסיונם האישי.

 

 

קהל היעד


 

מטרות הליווי במסלול


 

ימי עיון ייחודיים
 

מסלול ליווי לאנשי מקצוע מתמודדים


 

רציונל

 

אנשי מקצוע מתמודדים הינם  גורם חשוב ומשמעותי בתחום השיקום. בכוחם להפרות את השיח המקצועי ולחולל שינויים רבים ומרחיקי לכת בתחום. הם מחזיקים שני גופי ידע יקרים מפז באמתחתם – הידע מניסיון החיים האישי והידע המקצועי. המפגש בין השניים מוליד תובנות חדשות, אך גם מורכבויות ואתגרים חדשים. עם זאת לעיתים קרובות הם אינם חשופים, אינם עובדים בתחום בריאות הנפש או שבוחרים לא להשתמש בשירותי השיקום המוצעים להם מסיבות שונות, בהן חשש מסטיגמה, או שירותים שאינם מותאמים לצרכיהם. התוצאה של כך היא כי עולם השיקום יוצא נפסד ואינו נהנה מן הפוטנציאל הטמון בהעסקתם.

 

 

 

קהל היעד 

(אנשי מקצוע – בעלי תואר ראשון לפחות במקצועות טיפוליים – עו"ס, רב"ע, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, בעלי תואר בבריאות נפש קהילתית ותחומים משיקים נוספים.)


 

מטרות הליווי במסלול


 

 

 

ימי עיון ופעילויות ייחודיות למסלול
 

מסלול ליווי לצנ"שים העובדים עם אוכלוסיות מתמודדות אחרות

 

רציונל


 

צנ"שים רבים, בנקודות זמן שונות, בוחרים לעבוד עם אנשים המתמודדים עם מגבלות משמעותיות, אך לא מתחום בריאות הנפש. הסיבות לעסוק בכך הן מגוונות – הרצון להעניק עזרה לאנשים הנזקקים לכך נמצא בבסיס הבחירה, כך גם הרצון להיות משמעותי, להביא תועלת לאחר, ועם זאת להתרחק מתחום בריאות הנפש – בגלל קושי עם החשיפה, הקרבה, ההזדהות, או להפך – רצון "לפרוץ" את הגבולות של תחום השיקום, לצד סיבות טכניות כגון רצון להגדלת המשרה וקושי למצוא משרה מתאימה בתחום בריאות הנפש. ישנם צנ"שים רבים ושונים הבוחרים בנישה זו – אנשי מקצוע, צנ"שים בתחילת דרכם, צנ"שים המעוניינים "להתאוורר" וזקוקים לפרספקטיבה אחרת, מבוגרים יחסית, מתמודדים בעלי סטיגמה עצמית החוששים להיות חלק משירותי בריאות הנפש ועוד.


 

גם כאן נראה את המגע עם ההתמודדות האישית, הניסיון להבין כיצד הידע מניסיון בא לידי ביטוי ואילו כלים ייחודיים עומדים לרשות הצנ"ש. נראה כי ישנן תמות משותפות לצנ"ש וללקוחותיו בתהליך ההתמודדות עם המגבלה.


 

קהל היעד


 

 

 

 

מטרות הליווי


 


 

ימי עיון ייחודיים


 

 

 

 

פעילויות ייחודיות