קישורים למידע על התחום


דף הבית>תכניות>צרכנים נותני שירות>מאגרי ידע>קישורים למידע על התחוםתמיכת עמיתים - אתר יספרא

צרכנים נותני שירות באתר דוקטורס

תמיכת עמיתים – באתר  יספר


 צרכנים נותני שירות - רקע והסבר כללי על הרעיון והתוכנית – מאמר באתר

 

 

 

 

 


אתר לשמ"ה

מל"מ - מתמודדים למען מתמודדים

 לשמ

 

 

 

 

 

 מל

 

 

 

 

 


PDA - האתר של ד"ר פטרישיה דיגן

NEC - National Empowerment Center

 ד

 

 

 

 

 

 ארגון שמנוהל ומופעל ע

 

 

 

 

 


WRAP - Wellness and Recovery Action Plan

NAPS - National Association of Peer Specialists

 דוגמה להתערבות ייחודית שפותחה ע

 

 

 

 

 

 ארגון של צרכנים נותני שירות בארה

 

 

 

 

 


Georgia CPS Project

Wisconsin Peer Specialist Employment Initiative

אחת מהתוכניות הוותיקות ביותר להכשרה והסמכת צרכנים נותני שירות בארה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכנית נוספת להכשרה והסמכת צרכנים נותני שירות בארה