ליווי פרטני מומחה לצרכן נותן שירות


דף הבית>תכניות>צרכנים נותני שירות>שירותים למתמודדים>ליווי פרטני מומחה לצרכן נותן שירות


הליווי הניתן לאדם הינו רב ערוצי: האדם מקבל תמיכה וליווי בתהליכי חיפוש עבודה והשתלבות מוצלחת כעובד במערך השיקום והטיפול ובו זמנית עובר תהליך של גיבוש זהות מקצועית ואישית חדשה. בליווי קיימים שלבים המתפתחים באופן ספירלי עם התקדמות האדם בתהליך התמקצעותו.


עם הצטרפותו לתכנית עובד האדם יחד עם המלווה שלו על בירור וחידוד הבחירה במסלול המקצועי של צרכן נותן שירות. בתהליך זה מובהרים מניעיו, והמוטיבציה שלו לבחירה, נקודות שהוא חוזה שיכולות להיות לו לקושי ומקורות הכוח ותמיכה שלו בדרכו להתמקצעות ולהתמחות.


במסגרת הליווי מקבל האדם מידע על אפשרויות התעסוקה השונות הקיימות בעולם השיקום. מקבל תמיכה וסיוע בתהליך חיפוש ומציאת עבודה, המשתתף והמלווה עובדים יחד על הגדרה של מסגרת תעסוקה שבה מעוניין האדם, על מיומנויות חיפוש עבודה בדגש על הייחודיות של חיפוש משרה כצרכן נותן שירות ועל תהליך קבלת ההחלטות לגבי מקום העבודה, הקליטה וההשתלבות בעבודה החדשה.


עם כניסת האדם לעבודה הליווי מתמקד בסוגיות עמן האדם מתמודד הן בתחום העבודה, הבנה של נהלי עבודה והשתלבות כעובד מן המניין ביחסי עובד מעביד והן סוגיות ודילמות, העולות מתוך עולם העבודה שלו כאיש שיקום וההתמודדויות החדשות הנדרשות ממנו. בתהליך הליווי האדם מוזמן לחקור ולהעמיק בנושאים שעולים בעבודה, כחלק מבניית זהותו המקצועית והאישית החדשה.


פיתוח וקידום קריירה בתחום – הפנייה לקורסים בביה"ס לשיקום, לקורסים והכשרות רלוונטיות נוספות וללימודיים אקדמיים. חשיפה לחומר תיאורטי ומידע מקצועי בתחום השיקום.


לאורך כל הליווי מתבצעת ומקודמת הלמידה של האדם כחלק מתהליך ההחלמה שלו, בניית זהותו המקצועית וחתירתו להגשמה עצמית.