לוגו יוזמה

סל שיקום לסיוע וקידום תהליך הצמיחה של מתמודדים עם מגבלה נפשית


החל משנת התש"ס 2000 יכול כל אדם המתמודד עם מגבלה נפשית להיעזר במערך השיקום שבקהילה כאמצעי למינוף התהליך השיקומי, זאת על פי חוק לשיקום נכי נפש בקהילה. חוק זה נועד לסייע לקידום תהליך הצמיחה וההתפתחות של המתמודד ומציאת משמעות לחיים למרות מגבלותיה של המחלה.
 

על פי החוק, כל אדם שמלאו לו 18 שנה ושהמוסד לביטוח לאומי קבע לו אחוזי נכות של 40% ויותר עקב מגבלה נפשית, רשאי לפנות לוועדת השיקום האזורית לצורך קבלת סל שיקום.
 

מארגון יוזמה דרך הלב, המתמחה בבריאות הנפש ובשילוב אנשים הנאלצים להתמודד עם מוגבלות נפשית, חושית או פיזית בשוק העבודה הפתוח, מציינים כי סל השיקום מסובסד על ידי משרד הבריאות, אולם בפועל קיימים גופים שונים, בהם ארגונים, חברות פרטיות ועמותות, שפועלים בכפוף למשרד הבריאות ומספקים את השירות.

 

תכנית שיקומית פרטנית המותאמת פרטנית לכל אדם ואדם


הזכאות לקבלת סל שיקום מותנית, כאמור, בפניה אל המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת שיעורי הנכות מטעם פסיכיאטר שהוסמך לכך על ידי משרד הבריאות ועל פי כל התנאים והמבחנים של המוסד לביטוח לאומי. בשלב שלאחר ההכרה בנכות הנפשית נרקמת תכנית שיקומית פרטנית המהווה נדבך חשוב בהליך השיקומי, תוך שהיא מותאמת אינדיבידואלית ליכולותיו, צרכיו ורצונותיו של כל אדם ואדם.
 

לפיכך עשוי סל השיקום לכלול סיוע בדיור בקהילה, סיוע בהשלמת השכלה, השתלבות בתעסוקה ועוד. התכנית השיקומית נרקמת תוך כדי שיתוף פעולה מלא בין האדם המשתקם למתאם הטיפול, וכוללת יעדים, מטרות וצעדי פעולה מפורטים. התכנית השיקומית נבחנת מעת לעת כדי לבחון את האפקטיביות שלה ולוודא שהיא אכן מותאמת באופן אופטימלי לצרכיו הספציפיים של המשתקם.

 

מגוון רחב של הטבות המאפשרות למשתקם חיים נורמטיביים ומתגמלים


תחומי השיקום הניתנים במסגרת סל שיקום זה, כוללים לעתים שירותי דיור תומך שמטרתם לשפר את המיומנויות של המשתקם ולהובילו לכדי חיים עצמאיים בתוך הקהילה. שירותי הדיור התומך מוענקים תוך כדי שמירה על רציפות הקשר, ועשויים לכלול סיוע כספי לצורך רכישת ציוד ראשוני למגורים בקהילה. שירותים חשובים נוספים המוענקים במסגרת זו כוללים, כאמור, את השלמת השכלה ומתן סיוע באיתור תעסוקה המותאמת לרצונותיו ויכולותיו של המשתקם.
 

שלמת ההשכלה מהווה כלי עזר ואמצעי ממנף למימוש יכולותיהם הלימודיות של אלו המתמודדים עם מגבלה נפשית, זאת בהתאמה מלאה לפוטנציאל האישי שלהם, לרבות תמיכה וליווי לקראת תואר אקדמאי וסיוע במציאת תעסוקה עם סיום הלימודים וקבלת התואר. סל השיקום מציע מגוון רחב של הטבות, במטרה אפשר למשתקם חיים נורמטיביים ומתגמלים.

 סל שיקום למתמודדים עם מגבלה נפשית | יוזמה דרך הלב