תעסוקה לבעלי מוגבלויות: נתונים סטטיסטיים


מאמרים » מאמרים
 

מנתוני הנציבות לשוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות עולה שישראל מונה כיום מעל ל-750,000 אנשים בגילאי 20-64 עם מוגבלויות שונות, לרבות מוגבלות פיזית, שכלית, קוגניטיבית, נפשית וחושית.

על אף העובדה שאוכלוסייה זו מהווה כ-15% מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל, הנתונים שפרסם משרד הכלכלה מראים שרמת התעסוקה לבעלי מוגבלויות עומדת כיום על פחות מ-50%, כשהדבר נובע הן מהקשיים שעימם נאלצת אוכלוסייה זו להתמודד מעצם המוגבלות הן בעקבות חסמים שהחברה מעמידה בפניהם.

המציאות העגומה מותירה אחוז לא מבוטל מהם תלוי בקצבאות הנכות ובמצב כלכלי הנושק לקו העוני או מתחתיו. לפי הערכת משרד הכלכלה, הדרת בעלי המוגבלויות משוק העבודה ומפעילויות יצרניות התורמות למשק באה לביטוי בהפסד של מעל ל-5 מיליארד שקלים מהתוצר הלאומי השנתי.

 

השתתפות פעילה ושוויונית בכלכלה, בחברה ובכל יתר תחומי החיים

 

אנשי המקצוע מארגון "יוזמה דרך הלב" הפועל להובלה לשיקום תעסוקתי ולשינויים כלכליים וחברתיים במעמדם של אנשים עם מוגבלויות שונות, מציינים שבמקרים רבים, סוג התעסוקה לבעלי מוגבלויות, אופייה והיקפה, אינה מאפשרת להם למצות את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם.

מארגון "יוזמה דרך הלב" מדגישים שהחברה הישראלית על כל מוסדותיה, ארגוניה ואזרחיה, מחויבת בהיבטים החוקתיים, המצפוניים והערכיים לתעסוקת אנשים בעלי מוגבלות באשר הם, ולאפשר את השתתפותם הפעילה והשוויונית בכלכלה, בחברה ובכל יתר תחומי החיים, תוך מתן מענה הולם לצורכיהם המיוחדים, בדרך המאפשרת להם לחיות בכבוד ובעצמאות מרבית.

לצערנו, על אף צו ההרחבה לעידוד התעסוקה לבעלי מוגבלויות, רבים מקרב אוכלוסייה זו נתקלים באפליה ובקשיים רבים במהלך החיפוש אחר עבודה, עוד בשלבי המיון של קורות החיים או הריאיון לעבודה.

 

תכניות ייחודיות ומיזמים חדשניים

 

ארגון "יוזמה דרך הלב" מפעיל תכניות ייחודיות ומיזמים חדשניים בתחום התעסוקה לבעלי מוגבלויות, במטרה לשלבם בשוק העבודה כמשתתפים פעילים המתפרנסים בכבוד ותורמים לחברה. הארגון מקיים שיתופי פעולה עם משרד הבריאות, משרד הביטחון, משרד הרווחה, ג'וינט ישראל ומערך השיקום בקהילה. המיזמים מכוונים לבעלי מוגבלות הזכאים לסל שיקום מטעם לשכות הרווחה או משרד הביטחון וכן לקוחות פרטיים.

אחת מתכניות הדגל של "יוזמה דרך הלב" היא "צרכנים נותני שירות" שמטרתה לשלב את המתמודדים במערך שירותי הטיפול והשיקום. תכנית חדשנית אחרת מבית ארגון נקראת "יוזמה" ומכוונת לפיתוח עצמאות תעסוקתית בקרב אנשים הנאלצים להתמודד עם מגבלה פיזית, חושית או נפשית, ומעוניינים להתפתח ולממש כישורים באפיקים תעסוקתיים חדשים.

תעסוקה לבעלי מוגבלויות | יוזמה דרך הלב 

 
גירסת הדפסה   |   שלח לחבר
 
הצעות עבודה לנכים: הנתונים הסטטיסטיים בין הצעות עבודה לנכים כיום ניתן למנות משרות בתחום המחקר, החינוך, ההנדסה, הנהלת חשבונות, מחשבים, עריכת דין וכיוצא בזה. קרא עוד
בשביל מה צריך שיקום תעסוקתי? שיקום תעסוקתי מעניק לבעלי מוגבלויות את האפשרות לקחת חלק גדול יותר בכל מעגלי החיים: משפחה, חברה ועבודה. בניגוד למחשבה האוטומטית של רובנו, השיקום של פגועי הגוף והנפש אינו לטובתם בלבד אלא לטובת החברה כולה. קרא עוד
שיקום תעסוקתי – שילוב בשוק העבודה שיקום תעסוקתי הוא אחד מהיישומים בפועל של החוק מבחינה עקרונית, שכן חוק זה לא רק בא להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, אלא גם לעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בכל תחומי החיים ולתת לו מענה הולם לצרכיו באופן שיאפשר לו חיים עצמאיים במידה האפשרית. קרא עוד