לוגו יוזמה

שיקום תעסוקתי – שילוב בשוק העבודה


חוק שיוויון ההזדמנויות לאנשים עם מגבלה נפשית, פיזית או חושית, התשנ"ח 1998, מושתת על עקרון יסוד שאומר כי החברה בישראל מחויבת לזכויות אנשים עם מגבלה, המושתתות על הכרה בערך השוויון, ערך האדם ועל עקרון כבוד הבריות. שיקום תעסוקתי הוא אחד מהיישומים בפועל של החוק מבחינה עקרונית, שכן חוק זה לא רק בא להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מגבלה נפשית, פיזית או חושית, אלא גם לעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בכל תחומי החיים ולתת לו מענה הולם לצרכיו באופן שיאפשר לו חיים עצמאיים במידה האפשרית. בארגון יוזמה דרך הלב, ארגון בעל ידע ומומחיות בתחום זה, משלבים מידי יום אנשים עם מגבלה נפשית, פיזית או חושית בשוק העבודה.

 

מהו שיקום תעסוקתי


שיקום תעסוקתי זהו שם כולל לתוכניות ומסגרות תעסוקתיות שונות הנותנות מענה שיקומי לאנשים עם מגבלה נפשית, פיזית או חושית. מטרת השיקום היא לעזור לאנשים אלו להשתלב בעבודה, לשפר את איכות החיים שלהם ולספק להם הן תעסוקה והן הכנסה. השאיפה היא להביא לשינוי חברתי וכלכלי לטובה של אנשים עם מגבלה נפשית, פיזית או חושית באמצעות שילובם בעבודה והבאתם להיות חברים פעילים, מתפרנסים ותורמים בחברה.

 

עולם של תכניות


בעולם השיקום התעסוקתי קיימות מגוון רחב של תוכניות ומסגרות. קיימות, למשל, תוכניות המיועדות לקדם ולאפשר את שילובם של אנשים עם אבחנה פסיכיאטרית בעבודה. קיימות תוכניות לפתוח עצמאות תעסוקתית המיועדות לאנשים עם מגבלה פיזית, נפשית או חושית המעוניינים לבחון מה הם האופקים התעסוקתיים המתאימים להם ומה הם הכישורים והשאיפות שלהם בתחום העבודה. חלק מהתוכניות יסייעו לאדם עם מגבלה לפתח עסק עצמאי למתן שירותי שיקום. ויש עוד רבות אחרות.

 

ליווי והדרכה


כל התוכניות המציעות שיקום תעסוקתי יהיו בעלות מערך של ליווי תעסוקתי, לפעמים אף גם בפריסה ארצית של תעסוקה נתמכת. הליווי כולל שירותי הדרכה, תמיכה למשתקמים ובני משפחותיהם, ליווי אישי, אימון שיקומי למתן ידע וכלים והכנה לעולם העבודה, וכן ייעוץ עסקי. האנשים הפונים לשיקום תעסוקתי ונזקקים למערך ליווי זה הם או לקוחות פרטיים או אנשים המופנים מלשכות הרווחה. חלק מהתוכניות יציעו גם קורסים והכשרה מקצועית. וכמובן, כל התוכניות ומערך הליווי מותאמים באופן אישי למתמודד ולצרכיו.

 שיקום תעסוקתי | יוזמה דרך הלב