אודות סוקרי איכות


דף הבית>תכניות>סוקרי איכות>אודות

 

משנת 2006, ביוזמת המועצה הארצית לשיקום נכי הנפש בקהילה ובשיתוף ומימון היחידה לשיקום באגף שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות, מתבצע סקר שביעות רצון ואיכות חיים של משתקמים המשולבים במסגרות השונות. 

 

התוכנית נועדה להשמיע את קולם של צרכני סל שיקום. 

 

 מטרת הסקר הינה לבדוק את שביעות רצונם, קידום תהליך החלמתם ושיפור איכות חייהם של משתקמים הנמצאים במסגרות השיקום בקהילה. השגת יעד זה אפשרית באמצעות שיפור השירותים הניתנים במסגרת סל השיקום: בתחום התעסוקה (מפעל מוגן, מועדון תעסוקתי ותעסוקה נתמכת), בתחום הדיור(הוסטלים ודיור מוגן) ובתחום החברתי , שרותי חונכות, מועדונים חברתיים. הקול החדש של מסגרות השיקום בתחום בריאות הנפש

 

בימים אלו מתרחבת התוכנית לסקירת שירותים נוספים כגון :  עמיתים, מרכזי משפחות ועוד.

 

הסקר מתבצע באזור המרכז, ירושלים וכל אזור הדרום. בימים אלו אנו הופכים לתוכנית ארצית ומתרחבים לאזור הצפון. כיום אנו בעיצומו של הסבב החמישי במרכז, סבב שני בדרום. בכל סבב נסקרים כ - 3000 איש בכ - 200 מסגרות.

 

סוקרים, משתקמים המוכשרים על ידינו, מגיעים לכל מסגרות השיקום ומראיינים באופן אישי,פנים מול פנים ,אנונימי, את המתמודדים המקבלים שירותים במסגרת. לאחר איסוף הנתונים, נכתב דוח משוב הנשלח למסגרת. מפגש משוב נערך בכל מסגרת עם כל בעלי העניין כולל משתקמים ומשפחות.

 

דוח משוב בכל תחום ותחום נשלח גם למטה השיקום במשרד הבריאות ומפגש משוב נערך גם אתם.


ייחודה של התכנית בהעסקת סוקרים שהם משתקמים בעצמם ובהשמעת קולם של צרכני סל השיקום באופן אובייקטיבי, מובנה ואחיד על ידי גורם חיצוני למסגרת עצמה.

 

1. הסוקרים שלנו - הינם מתמודדים בעצמם העוברים תהליך הכשרה נפשה של הקהילה: מי בודק את מסגרות השיקום לפגועי נפש?על-מנת להפוך לאנשי מקצוע בתחומם. כמו כן הסוקרים מקבלים הדרכות אישיות וקבוצתיות לאורך תקופת העסקה כדי להתמקצע. 
לראשונה, מקיימים דיאלוג כאנשי מקצוע עם הצוותים במסגרות השונות, משמשים מודל לחיקוי  וחווים תהליכי העצמה אישיים במעמד זה. 

 

2. המשתקמים המרואיינים - הסקר מאפשר את השמעת קולם של המשתקמים בפעם הראשונה באופן מובנה, בריאיון ובפגישת המשוב ובכך תורם למיסוד הסקר ככלי לשינוי.

 

3. מסגרות השיקום – מטרת הסקר לשקף תמונת מצב במסגרת דרך נקודת מבט המשתקמים כאשר המטרה הסופית היא הנעת תהליכים לשינוי. פגישות המשוב הפרטניות מסייעות למסגרת להבין את נתוני דו"ח המשוב  ולסייע בלמידה עצמית.


4. קובעי מדיניות - ממצאי הסקר בכל תחום מוצגים באופן כללי לקובעי מדיניות במשרד הבריאות ומספקים משוב לגבי השגת יעדים בשיקום. 


תכנית זו הינה סיפור הצלחה בהעסקת משתקמים כסוקרים ובשיתוף הפעולה לו אנו זוכים מצד היזמים, אנשי המקצוע והמשתקמים. עבודתנו יוצרת דיאלוג חשוב  ורב- ממדי בהגדרת הזהות של כל צד – פעם כלקוח ובפעם כספק שירות. גמישות זו יוצרת קשרים מרגשים ומקדמת בהגשמת החזון שלשמו אנו קיימים.