נאמני איכות השירות במערך שיקום בריאות הנפש


מאמרים » מאמרים
 


איכות השירות מהווה את אחת מזכויות היסוד עבור צרכני הרפואה הציבורית, ומהווה תנאי בסיסי לקיומה של מערכת בריאות איתנה. לצד ההתקדמות הקלינית ושיפור תשתיות המידע שחלו במערכת הבריאות בישראל בשנים האחרונות, היא מחויבת למתן תשומת לב והקצאת משאבים לניטור מדדי האיכות בכל תחומי הרפואה ובכל ההיבטים, לרבות ההיבטים הקליניים, המבניים ורמת השירותים שהיא מעניקה לאזרחיה.

מדידת איכות מיושמת באמצעות יצירת תשתית לשיתופי מידע בין כל הגורמים במערכת הבריאות וביסוס הפעילות באמצעות הכשרת סוקרים ונאמני איכות השירות לבדיקת שביעות רצון מרמת השירותים. מארגון יוזמה דרך הלב, המתמחה בשילובם של אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית, פיזית או חושית בשוק העבודה הפתוח, מציינים שהשירות לבדיקת שביעות רצון קיים גם במערך השיקום של בריאות הנפש.

 

המטרה: שיפור השירותים המוענקים במסגרת סל השיקום


מבית יוזמה דרך הלב מסבירים שהחל משנת 2006 מתבצע סקר לבחינת איכות חיים ושביעות רצון של משתקמים אשר שולבו במסגרות השונות, כשהסקר מיושם על ידי נאמני איכות שהנם בעצמם צרכני סל שיקום, זאת במטרה להשמיע את קולם.

התכנית נערכת ביוזמה ובמימון האגף לשיקום בריאות הנפש שבמשרד הבריאות והמועצה הארצית לשיקום נכי הנפש בקהילה, מתוך שאיפה לבדוק את קידום התהליך להחלמתם של המשתקמים הנמצאים בתכנית שיקומית במסגרת קהילה, שביעות רצונם ואופי השיפור איכות חייהם בעקבות שילובם בתכנית.

השגת היעד אפשרית על ידי שיפור השירותים המוענקים במסגרת סל השיקום, בהם השירותים הניתנים בתחום הדיור (דיור מוגן והוסטלים), בתחום התעסוקה (תעסוקה נתמכת, מפעל מוגן או השתלבות בשוק העבודה הפתוח), בתחום החברתי (מועדונים חברתיים ושירותי חונכות), סל שיקום ותחומים נוספים.

 

הרחבת התכנית לסקירת השירותים


מארגון יוזמה דרך הלב מוסיפים שבימים אלו הוחלט על הרחבת התכנית לסקירת השירותים באמצעות נאמני איכות, והיא מתוכננת להפוך לכלל ארצית ולבחון שירותים נוספים כגון מרכזי משפחות, עמיתים וכיוצא בזה.

כיום נערכים הסקרים בירושלים, במרכז ובדרום, כשבכל סבב של סקרים משתתפים כ-3000 משתקמים ונבדקות כ-200 מסגרות שונות. הסוקרים נאמני איכות השירות הנם משתקמים שהוכשרו באמצעות הארגון, ובמסגרת תפקידם הם מראיינים פנים מול פנים מתמודדים המקבלים שירותים במסגרת סל השיקום.

בתום איסוף ועיבוד הנתונים, נשלחים דוחות משוב אל המסגרות שנבדקו ונערכים מפגשי משוב עם כל בעלי העניין הקשורים למסגרות הללו, לרבות מטה השיקום מטעם משרד הבריאות, משתקמים ובני משפחותיהם.

 נאמני איכות | יוזמה דרך הלב

 
גירסת הדפסה   |   שלח לחבר
 
תעסוקה נתמכת: דרושים אנשים אנרגטיים ובעלי אמונה ביכולת לשינוי וצמיחה המתכונת של תעסוקה נתמכת דרושים מכוונת להשגת מספר יעדים, שהבולטים שבהם כוללים את השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחיי החברה באופן מלא, תוך כדי הקניית ביטחון סוציאלי ורמת חיים סבירה קרא עוד
שיקום תעסוקתי להשתלבות במעגל העבודה ושיפור איכות החיים "שיקום תעסוקתי" מהווה שם כללי למכלול מסגרות ותכניות תעסוקתיות, שנועדו לסייע לאנשים בעלי מוגבלויות שונות בהשתלבות במעגל העבודה, זאת במטרה לשפר הן את הדימוי העצמי שלהם והן את איכות חייהם, תוך אספקת תעסוקה שהכנסה בצידה. קרא עוד
שיקום תעסוקתי לנפגעי נפש שירותי שיקום תעסוקתי הם השלב האחרון עד כה בשרשרת השינוי המבורך שהתחולל בתחום החל משנות ה-60 של המאה ה-20. הצוות המקצועי של ארגון יוזמה דרך הלב, המפעיל תוכניות שיקום תעסוקתיות שונות לפגועי הגוף והנפש, מסבירים על חשיבותו של השיקום התעסוקתי. קרא עוד